Atranką skelbia: Palangos lopšelis-darželis ,,Nykštukas“, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kastyčio g. 36, LT-00136 Palanga, tel. (8 460) 52 457 tel./faks. (8 460) 52 457, el. p. nykstukas.palangos@gmail.com . Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290273310. Atranka skelbiama auklėtojo pareigoms užimti. Auklėtojo funkcijos:
 1. Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:

1.1. planuoti grupės ugdomąją veiklą;

1.2. kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones, ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese.

 1. Prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas.
 2. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą apie vaikų pasiekimus ir informuoti tėvus (globėjus).
 3. Teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais.
 4. Inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
 1. Aukštasis išsilavinimas ir ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija.
 2. Būti išklausius specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo programą (60 valandų arba 2 studijų kreditai) bei įgijus informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo kompetenciją: 40 valandų (1 studijų kreditas) įgyvendinant technologinį raštingumą ir 40 valandų (1 studijų kreditas) įgyvendinant edukacinę IKT taikymo kompetenciją. Neturint šių kvalifikacinių pažymėjimų galima bus šią programą išklausyti įsidarbinus.
 3. Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, saugos ir sveikatos darbe, higienos ir sanitarijos normomis bei taisyklėmis.
 4. Dirbti kompiuteriu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint programomis), naudotis internetu.
Privalumai:
 1. Ne mažesnė kaip vienerių metų darbo patirtis.
 2. Kvalifikacinė kategorija.
 3. Geri raštvedybos įgūdžiai.
Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:
 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Galima pateikti asmeninių privalumų sąrašą.
 7. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Atrankos būdas – pokalbis. Darbo krūvis: auklėtojo 0,5 etato. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.   Dokumentai priimami:

10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, iki 2017 m. spalio 9 dienos imtinai, Palangos lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas“, kasdien nuo 8.00 val. iki 16.00 val., adresu Kastyčio g. 36, Palanga. Pretendentai dokumentus pateikia lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ raštinės (archyvo) vedėjai. Apie vykdomos atrankos laiką ir vietą įstaigos vadovas pretendentus informuoja telefonu.

Išsamią informaciją apie atranką teikia Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti Direktoriaus pareigas Ilona Mažrimienė. Kontaktiniai telefonai: tel. (8 460) 52 457.

Kaip ir kasmet, Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“  bendruomenė aktyviai dalyvavo Europos judrumo savaitėje. Šiemet ji vyko rugsėjo 18-24 dienomis. Judrumo savaitė skelbiama, norint atkreipti pasaulio dėmesį į katastrofišką žemės užterštumą, pablogėjusią žmonių sveikatą, didelio masto vartotojišką požiūrį į gyvenimą...

Nykštukiečiai visą savaitę vykdė numatytus renginius. Visos darbuotojos į darbą važinėjo dviračiais, taip pat buvo raginami ir tėveliai su savo vaikučiais į darželį atvykti dviračiais, paspirtukais, riedučiais... svarbu, kad be automobilio.

Kiekvienas rytas „Nyštuke“ prasidėdavo nuotaikinga mankšta. Vaikai sukosi kaip medžių lapai, bėgiojo paslaptingai rudenėlio takeliais kartu su  Lietuvos ilgų nuotolių ir maratono bėgikė Živile Balčiūnaite, šoko, trypė ir sveikino saulutę. Taip pat sudalyvavome bendroje sporto šventėje „Pušyno takeliais į sveikuolių šalį“. Graži draugystė ir sportas suteikė teigiamų emocijų. O Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos mokytoja Tatjana Stankevičienė su savo auklėjamąja aštuntokų klase mus sukvietė pabėgioti Labryčio taku ir pasivaržyti linksmose estafetėse prie jūros kranto. Čia vaikų laukė vikrumo, greičio, jėgos ir geros nuotaikos varžybos. Vos spėjome suktis... Aštuntokai draugiškai paglobojo mažuosius, palaikė ir „sirgo“ už juos per estafečių rungtis. Saldumynai vaikams ir padėka mokytojai – mūsų nuoširdus ačiū. Kiekvienoje popietėje vyko įvairios viktorinos, varžybos, pokalbiai sveikatinimo temomis. Vaikai piešė, pasakojo savo įspūdžius, kas,  kur su tėveliais buvo nuvykę.

Judrumo savaitę užbaigėme energingais šokių ritmais, dovanomis, šypsenomis.

Džiaugiamės, kad sulaukėme ir tėvelių palaikymo. Jie tapo tikrais įkvėpėjais ir pavyzdžiais savo vaikams.

Judėkime, sportuokime, būkime aktyvūs! Mylėkime ir saugokime savo Žemę!

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

Birutė Šiaulienė

2017-09-21

Pasitinkant rudenį lopšelio-darželio „Nykštukas” erdves papuošė grafikės, Palangos miesto garbės pilietės Gražinos Oškinytės-Eimanavičienės meno kūriniai. Rugsėjo 6 dieną vyko parodos „Piliakalniai“ atidarymas ir susitikimas su autore. Ji vaikams pristatė save kaip dailininkę, kuriai piešimas yra ir darbas, ir malonumas.

Rugsėjo 1-osios proga saulutė šyptelėjo pro debesėlį pasveikinti Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikų. Jiems padovanojo daug siurprizų. Darželio teritorijoje reikėjo surasti Nykštuko paliktus raudonus batukus. Pakvietė klouną Duli Du, kuris atvyko automobiliu linksminti visų susirinkusių: šoko, dainavo, žongliravo, vaikai kartu su tėveliais lankstė lėktuvėlius ir leido juos į dangų. Visi vaikučiai buvo apdovanoti dovanėlėmis ir vėliau pakviesti į grupes skanauti gardumynų. Pakiliai nusiteikusių vaikučių, tėvelių bei auklėtojų veiduose švietė šypsenos. Tegul šventinė nuotaika būna sėkminga, lai rugsėjo pirmosios nuotaika pažadina mumyse atradimo ir tobulėjimo džiaugsmą!

Gegužės pradžia darželyje visada kupina jaudulio, kuomet vaikų širdys prisipildo meile mamai, brangiausiam pasaulyje žmogui. Šiemet kaip ir kasmet kalbėjomės apie mamas, piešėme jų portretus, ruošėmės mamyčių šventėms. Akcentavome, kad gegužę, pražydus pavasario žiedams, pati gražiausia ir mieliausia gėlė yra mama. Tad šventėse jai buvo skirti laukų gėlių žiedai, vaikų nuoširdžios eilės, skambios dainos. Dovanojome mamoms savo dėmesį, juoką, mielą žodį, savo mažomis rankutėmis ir nuoširdžia meile darytas dovanėles. Džiugu buvo matyti švytinčias mamų, vaikų, kitų artimųjų akis. Buvimas kartu suartina, pripildo širdį bei rodo pavyzdį, kad mamai dėkoti turime kasdien už gyvybę, gyvenimą, rūpestį ir meilę.

Gegužės 3 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko Palangos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų konkursas  „Aš šauniausias būsimas pirmokas“, kurio tikslas – atskleisti priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus ir išrinkti šauniausią būsimą pirmoką.

Konkurse dalyvavo du Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinukai Patricija Ežerskytė ir Arėjas Milkintis, kuriuos parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sigita Sičiūnienė. Įstaigos ugdytiniai puikiai pasirodė Talentų šou, teisingai atliko matematines, kalbines, socialines ir kt. užduotis.

Labai džiaugiamės, kad priešmokyklinukas Arėjas tapo šauniausiu miesto būsimu pirmoku, o Patricija buvo apdovanota padėkos raštu už puikų dalyvavimą šiame konkurse.

Balandžio 21 d. lopšelyje - darželyje ,,Nykštukas“ įvyko jau ketvirtasis Palangos ikimokyklinių įstaigų pedagogų vokalinių ansamblių festivalis ,,Dainuojantys mokytojai 2017“.

Jauki ,,Nykštuko“ salė sutalpino ne tik puošnias festivalio dalyves, bet ir garbius svečius – miesto švietimo įstaigų vadovus, dainininkių koleges.. Susirinkusius pasveikino Palangos sportinių šokių klubo ,,Svivelis“ šokėjai Arsenija ir Benas. Jų atliekami šokiai  ypatingai praskaidrino vakaro pradžią. Paskelbus festivalį atidarytą, sveikinimo žodžius išsakė ilgametė įstaigos direktorė B. Mazrimienė ir Švietimo skyriaus vedėja L. Valužienė. Jos džiaugėsi, kad dainų paukštė vėl atskrido ir nutūpė tradicinėje vietoje – L/d. ,,Nykštukas“ ir dėkojo festivalio sumanytojai - meninio ugdymo mokytojai metodininkei I. Cholinienei.

Pirmasis į sceną išėjo šeimininkių kolektyvas – I. Cholinienės vadovaujamas moterų vokalinis ansamblis ,,Burė“, atlikęs žemaičių krašto dainą ,,Šokiniėjė, biėginiėjė“ ir  dainą ,,Lietus“ -  muzika O. Ditkovskio, žodžiai S. Bareikio ir G Žalėno.

Meninio ugdymo mokytojos metodininkės V. Juozapavičienės vadovaujamas L/d. ,,Žilvinas“ ansamblis ,,Žilvinietės“ sudainavo lietuvių sutartinę ,,Už jūrų mėlynųjų“ ir dainą ,,Jūros dugne“ – žodžiai D. Teišerskytės, muzika – J. Cechanovičiaus.

L/d. ,,Ąžuoliukas moterų vokalinis ansamblis ,,Gilė“, parengtas meninio ugdymo mokytojos metodininkės N. Petrauskienės atliko lietuvių liaudies dainą ,,Gale lauko“ ir ,, Mėlynos gatvelės“ – žodžiai V. Palčinskaitės, muzika B. Gorbulskio.

Dainininkės iš L/d ,,Pasaka“, susibūrusios į ansamblį ,,Dainuokime kartu“, sutraukė lietuvių liaudies dainų popuri ir I. Kalmano dainelę iš operetės ,,Silva“. Jas paruošė meninio ugdymo mokytoja R. Venckutė – Lenkšienė.

,,Gintariniai balsai“ iš L/d. ,,Gintarėlis“, vedami meninio ugdymo mokytojos J. Dočilovienės atliko lietuvių liaudies dainą ,,Laivelis“ ir dainą ,,Tau“ – žodžiai L. Žemaitytės, muzika M. Deniovo.

Festivalio dalyvių pasirodymus labai šiltai ir emocingai sutiko visi susirinkusieji, o jų profesionalumą vertino  komisija, kurią sudarė muzikos mokytoja metodininkė L. Žulkuvienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė V. Varpiotienė ir muzikos mokytoja metodininkė S. Užkuratienė. ,,Gintariniai balsai“ gavo lyriškiausio ansamblio, ,,Gilė“ – muzikaliausio, ,,Žilvinietės – linksmiausio, ,,Burė“ – profesionaliausio, o ansamblis ,,Dainuokime kartu“ – originaliausio ansamblio titulus. Komisija taip pat išrinko ir festivalio dainų dainą. Ja tapo – I. Kalmano dainelė iš operetės,, Silva“, kurią nuostabiai atliko dainininkės iš L/d. ,,Pasakos“. Dalyviai buvo apdovanoti diplomais, Švietimo skyriaus padėkos raštais ir statulėlėmis ,,Gintarinė natelė“.

Oficialiąja dalimi festivalis nesibaigė. Muzikinę dovaną visiems festivalio dalyviams skyrė muzikos mokytojai Skaistutė ir Augustinas Užkuratai. iš Klaipėdos. Jų atliekamos dainos, grojamos melodijos smuiku, birbyne, skrabalais  visus taip užbūrė, kad greit visa salė šoko ir dainavo kartu. Visi dalyviai ir svečiai dar ilgai nenorėjo skirstytis - šnekučiavosi, dalinosi įspūdžiais, džiaugėsi buvimu kartu. Be dainų būtų liūdna gyventi,juk tik daina gali suburti visus drauge. Dainuojantis žmogus niekada nelinki kitam pikto, ar blogo, o skleidžia gėrį, atgaiviną sielą. Tikimės, kad šis tradicinis festivalis tęsis dar daug metų, o giedanti paukštė  po dvejų metų sukvies ne tik dainuojančius miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogus, bet ir svečius iš kitų miestų, ar mokyklų.

L/d. ,,Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sigita Sičiūnienė

   

Balandžio 18 d. vaikučiai pasipuošę kiškučiais, viščiukais su pintinėlėmis išmargintų margučių nuskubėjo pas Velykų bobutę. Kartu pašokę, padainavę, padeklamavę sulaukė dovanų. Pasivaišinę skanėstais nuskubėjo žaisti į darželio teritorijoje paruoštus žaidimus: „Taikliausias margutis“, „Kuris margutis greičiausias?“, „Marginu margutį“, „Linksmosios supynės“.

1 2 3 7