Kplektyvas

       Pedagogai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

1.

       

2.

Ilona Mazrimienė Aukštasis - Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3.

Diana Dašuk Aukštasis Vyr. auklėtoja Auklėtoja

4

Audronė Bružaitė Aukštasis Vyr. auklėtoja Auklėtoja

5.

Jolanta Jasaitė Aukštasis Metodininkė Auklėtoja

6.

Snieguolė Kairienė Aukštasis Vyr. auklėtoja Auklėtoja

7.

Irina Kvietkauskienė Aukštasis Vyr. auklėtoja Auklėtoja

8.

Rima Kniežienė Aukštesnysis Vyr. auklėtoja Auklėtoja

9.

Jūratė Šereivienė Aukštasis Vyr. auklėtoja Auklėtoja

10.

Alma Viskontienė Aukštasis Vyr. auklėtoja Auklėtoja

11.

Violeta Petravičienė Aukštasis Vyr. auklėtoja Auklėtoja

12.

Birutė Pikūnienė Aukštesnysis Vyr. auklėtoja Auklėtoja

13.

Aldona Venskienė Aukštesnysis Vyr. auklėtoja Auklėtoja

14.

Birutė Šiaulienė Aukštasis Metodininkė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

15.

Ona Šleiniuvienė Aukštasis Metodininkė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

16

Ina Cholinienė Aukštasis Muzikos mokytoja – metodininkė Meninio ugdymo mokytoja

17.

Irena Narmontaitė Aukštesnysis Vyr. auklėtoja Auklėtoja

18.

Oksana Liakienė Aukštasis Metoddininkė Auklėtoja

19.

Raminta Grišonienė Aukštasis Magistras Auklėtoja Auklėtoja

20.

Laima Butkutė Aukštasis Logopedė metodininkė Logopedė

21.

Sigita Sičiūnienė Aukštasis Magistras Metodininkė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

22.

Diana Intaitė Aukštasis magistras Auklėtoja Auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė