2016-2018 m.m Mokyklos tarybos sudėtis
Mokyklos tarybos pirmininkė

Ilona Mazrimienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai: Birutė Šiaulienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Laima Butkutė, logopedė;
Regina Skersienė, auklėtojos padėjėja;
Odeta Šileikienė, auklėtojos padėjėja
Žilvinas Svipas, tėvų atstovas
  2015-2017 m.m. Mokytojų atestacijos komisijos sudėtis
Mokytojų atestacijos komisijos pirmininkė Ilona Mazrimienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai: Ona Šleiniuvienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė    metodininkė;

 Aldona Venskienė,  vyr. auklėtoja;

 Oksana Liakienė, auklėtoja metodininkė

Laima Valužienė, Švietimo skyriaus vedėja
  2015-2017 m.m. Vaiko gerovės komisijos sudėtis    
Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Biruta Mazrimienė, direktorė;
Nariai: Laima Butkutė, logopedė metodininkė;
Oksana Liakienė,  auklėtoja metodininkė;
Ramutė Grikšienė, sveikatos priežiūros specialistė – dietistė;

 Deividas Vabuolas, tėvų atstovas.

.

2016-2017 m.m. tėvų aktyvo sudėtis

Tėvų aktyvo  pirmininkas Eduardas Puškorius – pirmininkas
Nariai: Raimundas Ereminas – atstovas
Andželika šimkienė- pirmininko pavaduotoja
Vaidotas Buteikis – atstovas į Mokyklos tarybą
Živilė Janovaitė - atstovė
Diana Montvydaitė – atstovė
Vilius Saudargas – atstovas
Mantas Kecioris – atstovas
Mindaugas Klumbys - atstovas
Žilvinas Svipas – atstovas į Vaiko gerovės komisiją
Olga Opulskė – sekretorė