Renginiai

1 2 3 6

Kaip ir kasmet, Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“  bendruomenė aktyviai dalyvavo Europos judrumo savaitėje. Šiemet ji vyko rugsėjo 18-24 dienomis. Judrumo savaitė skelbiama, norint atkreipti pasaulio dėmesį į katastrofišką žemės užterštumą, pablogėjusią žmonių sveikatą, didelio masto vartotojišką požiūrį į gyvenimą...

Nykštukiečiai visą savaitę vykdė numatytus renginius. Visos darbuotojos į darbą važinėjo dviračiais, taip pat buvo raginami ir tėveliai su savo vaikučiais į darželį atvykti dviračiais, paspirtukais, riedučiais... svarbu, kad be automobilio.

Kiekvienas rytas „Nyštuke“ prasidėdavo nuotaikinga mankšta. Vaikai sukosi kaip medžių lapai, bėgiojo paslaptingai rudenėlio takeliais kartu su  Lietuvos ilgų nuotolių ir maratono bėgikė Živile Balčiūnaite, šoko, trypė ir sveikino saulutę. Taip pat sudalyvavome bendroje sporto šventėje „Pušyno takeliais į sveikuolių šalį“. Graži draugystė ir sportas suteikė teigiamų emocijų. O Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos mokytoja Tatjana Stankevičienė su savo auklėjamąja aštuntokų klase mus sukvietė pabėgioti Labryčio taku ir pasivaržyti linksmose estafetėse prie jūros kranto. Čia vaikų laukė vikrumo, greičio, jėgos ir geros nuotaikos varžybos. Vos spėjome suktis... Aštuntokai draugiškai paglobojo mažuosius, palaikė ir „sirgo“ už juos per estafečių rungtis. Saldumynai vaikams ir padėka mokytojai – mūsų nuoširdus ačiū. Kiekvienoje popietėje vyko įvairios viktorinos, varžybos, pokalbiai sveikatinimo temomis. Vaikai piešė, pasakojo savo įspūdžius, kas,  kur su tėveliais buvo nuvykę.

Judrumo savaitę užbaigėme energingais šokių ritmais, dovanomis, šypsenomis.

Džiaugiamės, kad sulaukėme ir tėvelių palaikymo. Jie tapo tikrais įkvėpėjais ir pavyzdžiais savo vaikams.

Judėkime, sportuokime, būkime aktyvūs! Mylėkime ir saugokime savo Žemę!

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

Birutė Šiaulienė

2017-09-21

Pasitinkant rudenį lopšelio-darželio „Nykštukas” erdves papuošė grafikės, Palangos miesto garbės pilietės Gražinos Oškinytės-Eimanavičienės meno kūriniai. Rugsėjo 6 dieną vyko parodos „Piliakalniai“ atidarymas ir susitikimas su autore. Ji vaikams pristatė save kaip dailininkę, kuriai piešimas yra ir darbas, ir malonumas.

Rugsėjo 1-osios proga saulutė šyptelėjo pro debesėlį pasveikinti Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikų. Jiems padovanojo daug siurprizų. Darželio teritorijoje reikėjo surasti Nykštuko paliktus raudonus batukus. Pakvietė klouną Duli Du, kuris atvyko automobiliu linksminti visų susirinkusių: šoko, dainavo, žongliravo, vaikai kartu su tėveliais lankstė lėktuvėlius ir leido juos į dangų. Visi vaikučiai buvo apdovanoti dovanėlėmis ir vėliau pakviesti į grupes skanauti gardumynų. Pakiliai nusiteikusių vaikučių, tėvelių bei auklėtojų veiduose švietė šypsenos. Tegul šventinė nuotaika būna sėkminga, lai rugsėjo pirmosios nuotaika pažadina mumyse atradimo ir tobulėjimo džiaugsmą!

Gegužės pradžia darželyje visada kupina jaudulio, kuomet vaikų širdys prisipildo meile mamai, brangiausiam pasaulyje žmogui. Šiemet kaip ir kasmet kalbėjomės apie mamas, piešėme jų portretus, ruošėmės mamyčių šventėms. Akcentavome, kad gegužę, pražydus pavasario žiedams, pati gražiausia ir mieliausia gėlė yra mama. Tad šventėse jai buvo skirti laukų gėlių žiedai, vaikų nuoširdžios eilės, skambios dainos. Dovanojome mamoms savo dėmesį, juoką, mielą žodį, savo mažomis rankutėmis ir nuoširdžia meile darytas dovanėles. Džiugu buvo matyti švytinčias mamų, vaikų, kitų artimųjų akis. Buvimas kartu suartina, pripildo širdį bei rodo pavyzdį, kad mamai dėkoti turime kasdien už gyvybę, gyvenimą, rūpestį ir meilę.

Gegužės 3 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko Palangos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų konkursas  „Aš šauniausias būsimas pirmokas“, kurio tikslas – atskleisti priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus ir išrinkti šauniausią būsimą pirmoką.

Konkurse dalyvavo du Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinukai Patricija Ežerskytė ir Arėjas Milkintis, kuriuos parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sigita Sičiūnienė. Įstaigos ugdytiniai puikiai pasirodė Talentų šou, teisingai atliko matematines, kalbines, socialines ir kt. užduotis.

Labai džiaugiamės, kad priešmokyklinukas Arėjas tapo šauniausiu miesto būsimu pirmoku, o Patricija buvo apdovanota padėkos raštu už puikų dalyvavimą šiame konkurse.

Balandžio 21 d. lopšelyje - darželyje ,,Nykštukas“ įvyko jau ketvirtasis Palangos ikimokyklinių įstaigų pedagogų vokalinių ansamblių festivalis ,,Dainuojantys mokytojai 2017“.

Jauki ,,Nykštuko“ salė sutalpino ne tik puošnias festivalio dalyves, bet ir garbius svečius – miesto švietimo įstaigų vadovus, dainininkių koleges.. Susirinkusius pasveikino Palangos sportinių šokių klubo ,,Svivelis“ šokėjai Arsenija ir Benas. Jų atliekami šokiai  ypatingai praskaidrino vakaro pradžią. Paskelbus festivalį atidarytą, sveikinimo žodžius išsakė ilgametė įstaigos direktorė B. Mazrimienė ir Švietimo skyriaus vedėja L. Valužienė. Jos džiaugėsi, kad dainų paukštė vėl atskrido ir nutūpė tradicinėje vietoje – L/d. ,,Nykštukas“ ir dėkojo festivalio sumanytojai - meninio ugdymo mokytojai metodininkei I. Cholinienei.

Pirmasis į sceną išėjo šeimininkių kolektyvas – I. Cholinienės vadovaujamas moterų vokalinis ansamblis ,,Burė“, atlikęs žemaičių krašto dainą ,,Šokiniėjė, biėginiėjė“ ir  dainą ,,Lietus“ -  muzika O. Ditkovskio, žodžiai S. Bareikio ir G Žalėno.

Meninio ugdymo mokytojos metodininkės V. Juozapavičienės vadovaujamas L/d. ,,Žilvinas“ ansamblis ,,Žilvinietės“ sudainavo lietuvių sutartinę ,,Už jūrų mėlynųjų“ ir dainą ,,Jūros dugne“ – žodžiai D. Teišerskytės, muzika – J. Cechanovičiaus.

L/d. ,,Ąžuoliukas moterų vokalinis ansamblis ,,Gilė“, parengtas meninio ugdymo mokytojos metodininkės N. Petrauskienės atliko lietuvių liaudies dainą ,,Gale lauko“ ir ,, Mėlynos gatvelės“ – žodžiai V. Palčinskaitės, muzika B. Gorbulskio.

Dainininkės iš L/d ,,Pasaka“, susibūrusios į ansamblį ,,Dainuokime kartu“, sutraukė lietuvių liaudies dainų popuri ir I. Kalmano dainelę iš operetės ,,Silva“. Jas paruošė meninio ugdymo mokytoja R. Venckutė – Lenkšienė.

,,Gintariniai balsai“ iš L/d. ,,Gintarėlis“, vedami meninio ugdymo mokytojos J. Dočilovienės atliko lietuvių liaudies dainą ,,Laivelis“ ir dainą ,,Tau“ – žodžiai L. Žemaitytės, muzika M. Deniovo.

Festivalio dalyvių pasirodymus labai šiltai ir emocingai sutiko visi susirinkusieji, o jų profesionalumą vertino  komisija, kurią sudarė muzikos mokytoja metodininkė L. Žulkuvienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė V. Varpiotienė ir muzikos mokytoja metodininkė S. Užkuratienė. ,,Gintariniai balsai“ gavo lyriškiausio ansamblio, ,,Gilė“ – muzikaliausio, ,,Žilvinietės – linksmiausio, ,,Burė“ – profesionaliausio, o ansamblis ,,Dainuokime kartu“ – originaliausio ansamblio titulus. Komisija taip pat išrinko ir festivalio dainų dainą. Ja tapo – I. Kalmano dainelė iš operetės,, Silva“, kurią nuostabiai atliko dainininkės iš L/d. ,,Pasakos“. Dalyviai buvo apdovanoti diplomais, Švietimo skyriaus padėkos raštais ir statulėlėmis ,,Gintarinė natelė“.

Oficialiąja dalimi festivalis nesibaigė. Muzikinę dovaną visiems festivalio dalyviams skyrė muzikos mokytojai Skaistutė ir Augustinas Užkuratai. iš Klaipėdos. Jų atliekamos dainos, grojamos melodijos smuiku, birbyne, skrabalais  visus taip užbūrė, kad greit visa salė šoko ir dainavo kartu. Visi dalyviai ir svečiai dar ilgai nenorėjo skirstytis - šnekučiavosi, dalinosi įspūdžiais, džiaugėsi buvimu kartu. Be dainų būtų liūdna gyventi,juk tik daina gali suburti visus drauge. Dainuojantis žmogus niekada nelinki kitam pikto, ar blogo, o skleidžia gėrį, atgaiviną sielą. Tikimės, kad šis tradicinis festivalis tęsis dar daug metų, o giedanti paukštė  po dvejų metų sukvies ne tik dainuojančius miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogus, bet ir svečius iš kitų miestų, ar mokyklų.

L/d. ,,Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sigita Sičiūnienė

   

Balandžio 18 d. vaikučiai pasipuošę kiškučiais, viščiukais su pintinėlėmis išmargintų margučių nuskubėjo pas Velykų bobutę. Kartu pašokę, padainavę, padeklamavę sulaukė dovanų. Pasivaišinę skanėstais nuskubėjo žaisti į darželio teritorijoje paruoštus žaidimus: „Taikliausias margutis“, „Kuris margutis greičiausias?“, „Marginu margutį“, „Linksmosios supynės“.

Balandžio 14 dieną darželio erdvėse atidaryta Palangos miesto „Bočių“ ansamblio prezidentės Birutės Mockuvienės fotografijų paroda „Dar sukim ratelį“. Ji skirta paminėti tautinių šokių ansamblio 55-erių metų veiklos sukakčiai. Parodos autorė smalsiems „Nykštuko“ vaikams papasakojo apie šokius, ansamblio veiklą, kalbėjo apie fotografijose įamžintas kolektyvo akimirkas.

Birutė Mockuvienė kartu su Vytautu Dermeikiu atvyko pasipuošę tautiniais drabužiais ir juos demonstravo  darželio vaikams. Vaikučiai turėjo galimybę pasimatuoti skaras, kepures, tautines juostas, sužinoti, kokiais tautiniais rūbais rengiasi kitų regionų žmonės.  Vaikai didžiuojasi savo šaknimis, tradicijomis, gamta, kalba. Pradėkime nuo mažų darbų ugdydami meilę savo kraštui.

 

Balandžio 13 d. lopšelyje-darželyje “Nykštukas” svečiavosi priešmokyklinio ugdymo pedagogai iš N. Akmenės rajono. Jausdami pagarbą kiekvienam beužsukančiam į mūsų įstaigą, svečius pasveikinome linksmomis dainomis. Jiems koncertavo mažieji ugdytiniai ir pedagogų ansamblis “Burė”. Kolegės iš N. Akmenės aplankė grupes, džiaugėsi estetine darželio aplinka, domėjosi ugdymo proceso organizavimu, sklaida.

Susėdę drauge prie “Apskritojo stalo”, aptarėme įvairiausias mūsų kasdieninio pedagoginio darbo subtilybes, dalinomės patirtimi, kaip sekasi įgyvendinti priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Lopšelio-darželio “Nykštukas” priešmokyklinio ugdymo pedagogės O. Šleiniuvienė ir S. Sičiūnienė pasidalino patirtimi – ugdymo proceso inovacijomis, sėkmingais projektais, kuriuos įgyvendino su savo ugdytiniais. O. Šleiniuvienė pristatė projekto “Pažinimo džiaugsmo išgyvenimas, tyrinėjant ir atrandant mus supantį pasaulį”, o S. Sičiūnienė projekto “Baltos lankos, juodos avys” įdomiausias akimirkas ir idėjas.

Tikimės, kad šis šiltas bendradarbiavimas nenutrūks ir toliau, nes dalintis, tuo ką turi, visada yra smagu.

Pagarbiai,

Palangos lopšelio-darželio “Nykštukas”

priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sigita Sičiūnienė

1 2 3 6