Konkursas ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti  0,5 etatu

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Darbo pobūdis:

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas yra specialistas, kuris atlieka funkcijas, susijusias su vaikų ugdymu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

  • Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, ikimokyklinio ugdymo pedagogo profesinė kvalifikacija.
  • Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office paketo programos).
  • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Darbo krūvis: 0,5 etato

Privalumai:

  • Ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo patirtis.

Pretendentas privalo pateikti:

  • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
  • Gyvenimo aprašymą (CV).
  • Kiti kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentai.

Atrankos būdas: pokalbis

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Darbo užmokestis: 658,44 Eur. (neatskaičius mokesčių)

Dokumentai priimami Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“  elektroniniu paštu: nykstukas.palangos@gmail.com

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. 

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2021 m. gruodžio 6 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė Ilona Mazrimienė, tel: 860504847

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.