Vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-1699 ,,Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių Palangos lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas'' nustatymo'' ir atsižvelgdami į priešmokyklinio ugdymo mokytojos COVID-19 teigiamus testo rezultatus: nustatome, kad nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki 2020 m. gruodžio 1 d. ,,Girinukų'' grupės vaikams ugdymo procesas įgyvendinamas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu (grupė uždaroma).

Pridedame nuorodą į Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/46911cd02d9e11eb932eb1ed7f923910