2019 metai

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2019 M. II KETV.

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2019 M. I KETV.

 

 

2018 metai

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS'' 2018 METINIS BALANSAS

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018 M. III KETV.

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018 M. I KETV.

 

 

2017 metai

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2017 M. IV KETV.

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2017 M. II KETV.

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2017 M. I KETV.