Vasario 16 – oji – šventė, simbolizuojanti  tautos stiprybę, dvasią, viltį, meilę Tėvynei. Lopšelio – darželio ,,Nykštukas“ bendruomenė kasmet ieško naujų būdų, formų, metodų, ugdant vaikų pilietiškumą, tautiškumą, savęs,  kaip Lietuvos piliečio suvokimą, mąsto, ką galėtų sukurti, padovanoti savo tėviškei  jos gimtadienio proga.

Šventinę savaitę, skirtą Vasario 16 –ąjai atminti pavadinome - ,,Mes – gintaro krašto vaikai“ ir siekėme padėti vaikams įgyti, plėsti ir gilinti žinias, supratimą apie savo tėviškę,  miestą Palangą, stiprinti susigyvenimo su gimto krašto aplinka jausmą. Juk labai svarbu, kad vaikas pradėtų Tėvynės pažinimo kelionę  nuo savo namų - džiaugtųsi  kiemu, gatve, darželiu, atkreiptų dėmesį į pasikeitimus, susijusius su šventine diena.  

Savaitės bėgyje vaikai kalbėjosi, diskutavo, ieškojo informacijos apie savo gimtą miestą, žiūrėjo filmus, foto montažus apie jūrą, Palangą, apsilankė įžymiose miesto vietose, aktyviai dalyvavo šventiniuose rytmečiuose - ,,Namai namučiai“, ,,Seka pasaką močiutė“, ,,Jūros pasakoj gyvenam“, ,,Lietuvos vardą širdelėj auginu“ ir kt. Vaikų kūrybiškumas ir meilė gimtam  kraštui atsiskleidė jų meniniuose darbuose. Kūrybinėse dirbtuvėlėse ,,Kuriame tau, Tėviške“ jie tapė, aplikavo, lipdė, kūrė koliažus, konstravo pilis, bokštus, tvirtoves, namus ir surengė parodą ,,Prie gintaro jūros užaugau“. O Tautinę savaitę vainikavo bendro vaikų kūrybinio darbo ,,Ilgiausia Baltijos bangelė“ pristatymas darželio erdvėse. Tai visos darželio bendruomenės dovana savo gimtinei.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sigita Sičiūnienė