Balandžio 21 d. lopšelyje - darželyje ,,Nykštukas“ įvyko jau ketvirtasis Palangos ikimokyklinių įstaigų pedagogų vokalinių ansamblių festivalis ,,Dainuojantys mokytojai 2017“.

Jauki ,,Nykštuko“ salė sutalpino ne tik puošnias festivalio dalyves, bet ir garbius svečius – miesto švietimo įstaigų vadovus, dainininkių koleges.. Susirinkusius pasveikino Palangos sportinių šokių klubo ,,Svivelis“ šokėjai Arsenija ir Benas. Jų atliekami šokiai  ypatingai praskaidrino vakaro pradžią. Paskelbus festivalį atidarytą, sveikinimo žodžius išsakė ilgametė įstaigos direktorė B. Mazrimienė ir Švietimo skyriaus vedėja L. Valužienė. Jos džiaugėsi, kad dainų paukštė vėl atskrido ir nutūpė tradicinėje vietoje – L/d. ,,Nykštukas“ ir dėkojo festivalio sumanytojai - meninio ugdymo mokytojai metodininkei I. Cholinienei.

Pirmasis į sceną išėjo šeimininkių kolektyvas – I. Cholinienės vadovaujamas moterų vokalinis ansamblis ,,Burė“, atlikęs žemaičių krašto dainą ,,Šokiniėjė, biėginiėjė“ ir  dainą ,,Lietus“ -  muzika O. Ditkovskio, žodžiai S. Bareikio ir G Žalėno.

Meninio ugdymo mokytojos metodininkės V. Juozapavičienės vadovaujamas L/d. ,,Žilvinas“ ansamblis ,,Žilvinietės“ sudainavo lietuvių sutartinę ,,Už jūrų mėlynųjų“ ir dainą ,,Jūros dugne“ – žodžiai D. Teišerskytės, muzika – J. Cechanovičiaus.

L/d. ,,Ąžuoliukas moterų vokalinis ansamblis ,,Gilė“, parengtas meninio ugdymo mokytojos metodininkės N. Petrauskienės atliko lietuvių liaudies dainą ,,Gale lauko“ ir ,, Mėlynos gatvelės“ – žodžiai V. Palčinskaitės, muzika B. Gorbulskio.

Dainininkės iš L/d ,,Pasaka“, susibūrusios į ansamblį ,,Dainuokime kartu“, sutraukė lietuvių liaudies dainų popuri ir I. Kalmano dainelę iš operetės ,,Silva“. Jas paruošė meninio ugdymo mokytoja R. Venckutė – Lenkšienė.

,,Gintariniai balsai“ iš L/d. ,,Gintarėlis“, vedami meninio ugdymo mokytojos J. Dočilovienės atliko lietuvių liaudies dainą ,,Laivelis“ ir dainą ,,Tau“ – žodžiai L. Žemaitytės, muzika M. Deniovo.

Festivalio dalyvių pasirodymus labai šiltai ir emocingai sutiko visi susirinkusieji, o jų profesionalumą vertino  komisija, kurią sudarė muzikos mokytoja metodininkė L. Žulkuvienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė V. Varpiotienė ir muzikos mokytoja metodininkė S. Užkuratienė. ,,Gintariniai balsai“ gavo lyriškiausio ansamblio, ,,Gilė“ – muzikaliausio, ,,Žilvinietės – linksmiausio, ,,Burė“ – profesionaliausio, o ansamblis ,,Dainuokime kartu“ – originaliausio ansamblio titulus. Komisija taip pat išrinko ir festivalio dainų dainą. Ja tapo – I. Kalmano dainelė iš operetės,, Silva“, kurią nuostabiai atliko dainininkės iš L/d. ,,Pasakos“. Dalyviai buvo apdovanoti diplomais, Švietimo skyriaus padėkos raštais ir statulėlėmis ,,Gintarinė natelė“.

Oficialiąja dalimi festivalis nesibaigė. Muzikinę dovaną visiems festivalio dalyviams skyrė muzikos mokytojai Skaistutė ir Augustinas Užkuratai. iš Klaipėdos. Jų atliekamos dainos, grojamos melodijos smuiku, birbyne, skrabalais  visus taip užbūrė, kad greit visa salė šoko ir dainavo kartu. Visi dalyviai ir svečiai dar ilgai nenorėjo skirstytis - šnekučiavosi, dalinosi įspūdžiais, džiaugėsi buvimu kartu. Be dainų būtų liūdna gyventi,juk tik daina gali suburti visus drauge. Dainuojantis žmogus niekada nelinki kitam pikto, ar blogo, o skleidžia gėrį, atgaiviną sielą. Tikimės, kad šis tradicinis festivalis tęsis dar daug metų, o giedanti paukštė  po dvejų metų sukvies ne tik dainuojančius miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogus, bet ir svečius iš kitų miestų, ar mokyklų.

L/d. ,,Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sigita Sičiūnienė