Menu Close

Savitumas

Lopšelis-darželis “Nykštukas” bendro tipo su menine estetine kryptimi ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Vaikų grupės komplektuojamos, atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnius ir tėvų poreikius. Įstaigoje sudarytos sąlygos ugdytis tautinių mažumų ir socialinės atskirties vaikams.
 
VEIKIA
VALDORFO GRUPĖ daugiau
Grupės įkūrėja vyr. auklėtoja Oksana Liakienė
 
BENDRUOMENĘ DŽIUGINA
VAIKŲ IR AUKLĖTOJŲ JUNGTINIS TEATRAS  “T U K A S” daugiau
Įkūrėja ir organizatorė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Ona Šleiniuvienė
    
Mažuosius palangiškius pritraukiame atviram bendravimui bei būsimosios Palangos bendruomenės formavimui – viešomis vaikų piešinių parodomis miesto ir vaikų bibliotekoje, bažnyčioje, rudeniniais paradais – akcijomis miesto centrinėmis gatvėmis ir aikštėje: “Mes norime švarių pievelių…”, “Grybai dygsta po lietaus”, “Gerumo skėčiai”, “Raudonskruosčiai obuoliukai” ir kt.

 

 

Darželio erdvėse nuolat puikuojasi Palangos menininkų kūrybiniai darbai: moterų “Šilko klubo” parodos – “Vaisiai ir daržovės”, “Pagalvėlės”, “Vasara ir gėlės”, “Šalčio raštai žiemą”, “Palangos foto klubas 750”  fotografės Birutės Mockuvienės foto parodos – “Medžiai”, “Europos vaikai”, “Medžiai įvairiais metų laikais”, “Nuo amžių glūdumos”, Kauno apskrities l/d “Boružėlė” tėvų foto paroda “Baltasis kiškis” ir kt.

Įstaiga nuo 2010 metų pavasario aktyviai įsijungė į šalies “Geriausiai tvarkomos mokyklų aplinkos apžiūros-konkursą” ir 2011 metais buvo apdovanoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro padėkos raštu  už racionalų sistemingą aplinkos tvarkymą ir kraštovaizdžio kūrimo viziją bei lentele “Geriausiai tvarkoma mokyklos aplinka Lietuvoje”.

 

 

VAIKŲ, TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KŪRYBOS PARODOS (Nykštuko gimtadienių proga)

 Lopšelio-darželio “Nykštukas” vaikų ugdymo modelis:
   
    10,5 val. per dieną ir 1 budinti grupė 12 val.
 
    Įstaiga teikia prioritetą menui, estetikai, saugumui, psichinei, fizinei sveikatai ir yra sukaupusi didelę vaikų meninės saviraiškos, sveikatos ugdymo(si) patirtį.
 
    Įstaigoje sudarytos sąlygos vaiko pažintinių, kūrybinių, saugios ir sveikos gyvensenos ir socializacijos įgūdžių puoselėjimui, tautinės savimonės ugdymui.
 
    Įstaigos aplinkoje atsispindi estetinė – meninė kultūra.
 
        Įstaigos pedagogai – patyrę, aukštos kvalifikacijos žmonės, gebantys keistis, ieškoti naujovių ir jas įgyvendinti. Įstaiga yra besimokanti organizacija, jos veikla nuolat vertinama, tobulinama.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content