Menu Close

Valdorfo grupė

Valdorfo pedagogikos ugdymo tikslas – puoselėti visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės vystymąsi ir jo integraciją į visuomenę sėkmę. Vaikai ugdomi per jų veiklą, patirimą, per suaugusiųjų veiklą, tinkamą vaikams mėgdžioti.
 
Esminiai Valdorfo grupės principai tai ritmas ir prasmingas mėgdžiojimas. Grupės aplinka skatinanti vaikų pasitikėjimą jų kūrybinėmis bei fizinėmis galiomis. Žaislai, priemonės ir daiktai nediktuojantys ką vaikas turi veikti, o skatinantys jų vaizduotę, tausojantys jutimus, ugdantys kūrybiškumą, laisvę rinktis (neišbaigtas žaislas, kuriuo galima naudotis įvairiais būdais, pertvaros, virvės, rankų darbo lėlės, drabužiai persirengimui). Žaislų ne daug, jie iš natūralių medžiagų, kokybiški, estetiški, paprasti.
 
Visada paisoma metų, savaitės, dienos ritmo. Metų stalo komponavimas, rato žaidimai, patalpų puošimas, šventinių atributų gamyba, pasakos sekimas visą savaitę, tai rengimasis šventėms. Šventė – kulminacinis momentas ir perėjimas į kitą metų rato laikotarpį.
 
Savaitės eigoje lipdoma iš vaško, molio, liejama akvarelė, ruošiamas maistas, einama į žygius. Konkrečioms savaitės dienoms būdinga veikla suteikia vaikams saugumo ir pasitikėjimo. Dienos eiga susideda iš grupinės, didesnio susikaupimo reikalaujančios veiklos ir laisvųjų, nepertraukiamų žaidimų.Ugdoma per kūrybinį žaidimą. Suteikiama laisvė daug judėti; pvz. pernešti baldus ir iš jų statyti, bet kartu nustatomos ir aiškios elgesio ribos; pvz. nelakstyti kaip dengiamas valgiui stalas.

Ypatingas dėmesys skiriamas jutimų ugdymui. Išskiriama 12 vaiko asmenybės sričių, kurios sąlygoja fizinį ir psichinį žmogaus vystymąsi. Didelė reikšmė teikiama socialiniam, moraliniam ir asmeniniam vaikų vystymuisi; pvz. išdainavimas kiekvieno vaiko vardo, po padėkos žodžių susėdimas prie bendro valgio stalo, pasakos sekimas dainele, gamtos dovanų vertinimas, bendras tvarkymasis ir pan.

Vienas iš esmingiausių Valdorfo grupės bruožų – glaudus tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas. Svarbus aspektas – neformalūs santykiai, kai tėvams suteikiama atsakomybė ne už pedagoginį procesą, o už grupės socialinį ir ūkinį gyvenimą.

Mes, pedagogai, Oksana, Giedrė ir auklėtojos padėjėja Regina su meile kuriame vaikams galimybes išgyventi džiaugsmą, dėkingumą ir nuostabą.

Valdorfo grupę lanko 20, 3-6 metų amžiaus vaikučiai. Ši mišraus ikimokyklinio ugdymo grupė atidaryta 2012 m. rugsėjo 1 d. 2014 m. vasario 7 d. įvyko Lietuvos Valdorgo pedagogikos metodinė diena, kurioje apsilankė Lietuvos Valdorfo pedagogikos pasekėjai ir pedagogai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šilutės, Mažeikių, Palangos ir kt. miestų.

 

Skip to content