PATVIRTINTA

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas‘‘

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

laikinai einanti Direktoriaus pareigas

2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr.V1-56

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2018-2019  MOKSLO METŲ PRAMOGŲ SALĖS UŽIMTUMO GRAFIKAS

GRUPĖS

DIENOS

5

6

7

8

9

10

11

12

PIRMADIENIS

 

KŪNO KULTŪRA

9.50

KŪNO KULTŪRA

9.45

 

 

 

KŪNO KULTŪRA

10.10

KŪNO KULTŪRA

9.30

ANTRADIENIS

KŪNO KULTŪRA

10.10 
 

 

KŪNO KULTŪRA

9.10

 

KŪNO KULTŪRA

15.10

 

 

TREČIADIENIS

 

KŪNO KULTŪRA

9.50

 

 

 

KŪNO KULTŪRA

15.00
 

KŪNO KULTŪRA

09.30

KŪNO KULTŪRA

9.30

KETVIRTADIENIS

KŪNO KULTŪRA

15.00

 

 

 

KŪNO KULTŪRA

9.50

 

 

KŪNO KULTŪRA

09.10

 

 

PENKTADIENIS

 

 

KŪNO KULTŪRA

9.30

 

KŪNO KULTŪRA

10.00 

 

KŪNO KULTŪRA(žygis)

9.10

 

 

RYTINĖ MANKŠTA KASDIEN: 8.10 - 8.15  -5,9 grupės                      

 

Grafiką sudarė:                                                                                                                           

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

laikinai einanti Direktoriaus pareigas                                                                                                                 Ilona  Mazrimienė