2017 metai
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2017 M. II KETV.
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2017 M. I KETV.
2016 metai
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 M. IV KETV.
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 M. III KETV.
2015 metai
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. III KETV.
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ FINANSINIŲ ATASJAITŲ RINKINYS, 2015 M. II KETV.
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ FINANSINIŲ ATASJAITŲ RINKINYS, 2015 M. I KETV.
2014 metai
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ FINANSINIŲ ATASJAITŲ RINKINYS, 2014 M. IV KETV.
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ FINANSINIŲ ATASJAITŲ RINKINYS, 2014 M. III KETV.
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ FINANSINIŲ ATASJAITŲ RINKINYS, 2014 M. II KETV.