2018 metai

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS“ NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2018 BIUDŽETINIAMS METAMS

 

 

2017 metai

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2017 METUS

 

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2016 METUS

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2017 BIUDŽETINIAMS METAMS