2020 metai

Palangos lopšelis-darželis ,,Nykštukas'' numatomų vykdyti prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų planas 2020 biudžetiniams metams    

                                                                                              2019 metai

Palangos lopšelis-darželis ,,Nykštukas'' numatomų vykdyti prekių, paslaugų ar darbų vieųjų pirkimų planas 2019 biudžetiniams metams

                                                                                               2018 metai

Palangos lopšelis-darželis ,,Nykštukas''numatomų vykdyti prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų planas 2018 biudžetiniams metams