2022 metai

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' darbuotojų darbo užmokestis, 2022 I ketv.

                                                     2021 metai

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' darbuotojų darbo užmokestis, 2021 m. IV ketv.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' darbuotojų darbo užmokestis, 2021 m. III ketv.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' darbuotojų darbo užmokestis, 2021 m. II ketv.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' darbuotojų darbo užmokestis, 2021 I ketv.

                                                       2020 metai

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' darbuotojų darbo užmokestis, 2020 IV ketv.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' darbuotojų darbo užmokestis, 2020 III ketv.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' darbuotojų darbo užmokestis, 2020 II ketv.                                                         

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' darbuotojų darbo užmokestis, 2020 I ketv.

                                                          2019 metai

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' darbo apmokėjimo sistema 

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' darbuotojų darbo užmokestis, 2019 m. IV ketv.

 Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas''darbuotojų darbo užmokestis, 2019 m. III ketv. 

 Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas''darbuotojų darbo užmokestis, 2019 m. II ketv.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas''darbuotojų darbo užmokestis, 2019 m. I ketv. 

                                                            2018 metai

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas''Darbuotojų darbo užmokestis, 2018 m. III ketv.

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas''Darbuotojų darbo užmokestis, 2018 m. I ketv.