Naujienos

 

Užsidegimo kviečiant augti dvasia ir protu,

Kantrybės dalinantis šiluma,

Stiprybės kaip jautrius daigelius,

Brandinant mažus vaikučius...

 

Sveikinu įstaigos bendruomenę 48-ojo gimtadienio proga!

 

                     Direktorė Ilona Mazrimienė

 

Metų žibintas širdį paliečia

Nykštukas iš naujo į šventę kviečia.

Nauja svajonė-drugeliu plevena:

Kur tie saldainiai,kur jie gyvena?

Sėdi Nykštukas ir gasiai  svajoja,

Paslaptinga diena per lauką atjoja

Tiek čiulpinukų iš ryto prikrito

Stebuklingas gimtadienis daržely nušvito….

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja A. Viskontienė

 

 


     

Vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-1699 ,,Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių Palangos lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas'' nustatymo'' ir atsižvelgdami į priešmokyklinio ugdymo mokytojos COVID-19 teigiamus testo rezultatus: nustatome, kad nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki 2020 m. gruodžio 1 d. ,,Girinukų'' grupės vaikams ugdymo procesas įgyvendinamas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu (grupė uždaroma).

Pridedame nuorodą į Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/46911cd02d9e11eb932eb1ed7f923910

Tradicinę veiklą keičia eksperimentai ir tyrinėjimai. Ugdymo ekspertai teigia, kad tokia veikla lavina vaikus geriau nei tradiciniai užsiėmimai, o ir vaikams ji gerokai įdomesnė.

Greitu laiku l/d „Nykštukas“ bus įkurta vaikų laboratorija. Kviečiame dalyvauti konkurse laboratorijos pavadinimui sukurti. Jūsų laukia prizas 😉 

 

Šalyje įsigaliojus karantinui, nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki lapkričio 29 d. Palangos švietimo bei ugdymo įstaigos dirbs kitaip.

Ikimokyklinukai, priešmokyklinukai, pradinukai bei pagal socialinių įgūdžių ugdymo programas besimokantys specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokiniai mokysis įstaigose. Pradinių klasių mokiniai ne tik pertraukų, bet ir pamokų metu turės dėvėti veido kaukes ar kitas veido apsaugos priemones. Ugdymo įstaigose privalės būti užtikrinti valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas (toliau –saugumo reikalavimai). Svarbu: jei įstaigoje būtų patvirtintas COVID-19 atvejis ir kiltų koronaviruso išplitimo pavojus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti koreguojamas įstaigos darbas – ribojama visa ar dalis švietimo įstaigos veiklos, veikla sustabdoma ir (ar) mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokiniai bus mokomi nuotoliniu būdu.

Plačiau

 

Lopšelio – darželio ,,Nykštukas” ,,Smalsiukų” grupės ugdytiniai, jų tėveliai, pedagogės paminėjo Europos judriąją savaitę ir Tarptautinę dieną rugsėjo 22 d. be automobilio.

Vakare, po darželio, tėvelių darbų nusprendėme pakeisti savo įpročius, laisvalaikį praleisti kartu, smagiai besidžiaugiant, riedant Palangos dviračių takeliais įvairiomis transporto priemonėmis: dviračiais, paspirtukais, riedučiais.

Tikslas mūsų ne tik pajudėti, pakvėpuoti tyru Palangos pušų oru, bet ir suteikti žinių, kokių yra ekologiškų susisiekimo priemonių. Prisiminėme saugaus eismo taisykles.

Siekiame, kad vaikai ir tėveliai rastų kuo daugiau laiko praleisti kartu, kad patirtų kuo gausesnių emocijų. Kartu mokomės dalintis įspūdžiais, patirti nuotykių, domėtis kuo ir kaip keliaujame.

Pasvarstėme, ką darytume pasiklydus.

Mes esame vieningi, džiaugiamės vieni kitais.

Mūsų idėjos įgyvendintos. Smagu!

 

Snieguolė Kairienė

mokytoja-metodininkė l/d „Nykštukas“

 

01

 

Per 2019 metus iš mokinio krepšelio Palangos lopšelis-darželis ,,Nykštukas‘‘ įsigijo mokymo priemonių už 4274,41 Eur.

Priešmokykliniam ugdymui: metodinės literatūrinės knygos, priešmokyklinio ugdymo, spec. pedagogo dienynai, žaislai, belaidė muzikos kolonėlė, ,,Opa-pa‘‘ pratybos, loginio mąstymo užduotys.

Ikimokykliniam ugdymui: grožinės literatūros knygos, mokytojoms skirta metodinė medžiaga, loginiai žaidimai su įvairiomis užduotimis (kalbai, mąstymui lavinti).