Mokyklos tarybos sudėtis 2019-2021 m. m.

(Mokyklos tarybos posėdžio protokolas 2018-012-19, Nr. V2-1)

Mokyklos tarybos pirmininkė Giedrė Norkūnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Pirmininko pavaduotoja Irena Narmontaitė, mokytoja;
 Sekretorė Silvija Misė, apskaitininkė;
 Nariai: Ilona Surblienė, auklėtojos padėjėja;
  Jovita Mikalauskienė, auklėtojos padėjėja
  Auksė Kontrimaitė, tėvų atstovas

 

Mokytojų atestacijos komisijos sudėtis 2020-2022 m. m.

(Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-21 įsakymas Nr. A1-1302)

Mokytojų atestacijos komisijos pirmininkė Irma Matulė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai: Sigita Sičiūnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė    metodininkė, mokytojų tarybos atstovė.
   Jolanta Jasaitė,  auklėtoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė.
   Oksana Liakienė, auklėtoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė.
  Laima Valužienė, Švietimo skyriaus vedėja, deleguota steigėjo.

 

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2020-2022 m. m.

(Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus 2017 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. V1-86-1)

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Irma Matulė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sekretorė Birutė Šiaulienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė.
Nariai: Laima Butkutė, logopedė metodininkė
  Oksana Liakienė,  Valdorfo grupės auklėtoja metodininkė;
  Ramutė Grikšienė, dietistė;
  Sandra Čiupailienė, tėvų atstovė.

 

2020-2021 m.m. tėvų aktyvo sudėtis

Tėvų aktyvo  pirmininkas Auksė Buteikienė  - pirmininkas
Nariai: Ernestas Pauga – atstovas į Mokyklos tarybą
  Mindaugas Starkus - pirmininko pavaduotojas
  Vilija Šatkutė – atstovas į Vaiko gerovės komisiją
  Rokas Tamošaitis – atstovas  
  Indrė Gudavičienė – atstovas
  Simona Kutelienė – atstovas 
  Evaldas Mikalajūnas – atstovas
  Donatas Stočkūnas – atstovas
  Rimantas Leimantas– atstovas
  Viktorija Reminė – atstovas