Mokyklos tarybos sudėtis 2018-2020 m. m.

(Mokyklos tarybos posėdžio protokolas 2018-012-19, Nr. V2-1)

Mokyklos tarybos pirmininkė Giedrė Norkūnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Pirmininko pavaduotoja Asta Navickienė, auklėtoja;
 Sekretorė Silvija Bendikaitė, apskaitininkė;
 Nariai: Ilona Surblienė, auklėtojos padėjėja;
  Jovita Mikalauskienė, auklėtojos padėjėja
  Auksė Kontrimaitė, tėvų atstovas

 

Mokytojų atestacijos komisijos sudėtis 2017-2019 m. m.

(Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-21 įsakymas Nr. A1-1302)

Mokytojų atestacijos komisijos pirmininkė Ilona Mazrimienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti Direktoriaus pareigas.
Nariai: Sigita Sičiūnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė    metodininkė, mokytojų tarybos atstovė.
   Jolanta Jasaitė,  auklėtoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė.
   Oksana Liakienė, auklėtoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė.
  Laima Valužienė, Švietimo skyriaus vedėja, deleguota steigėjo.

 

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2017-2019 m. m.

(Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus 2017 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. V1-86-1)

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Ilona Mazrimienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti Direktoriaus pareigas.
Sekretorė Birutė Šiaulienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė.
Nariai: Laima Butkutė, logopedė metodininkė
  Oksana Liakienė,  Valdorfo grupės auklėtoja metodininkė;
  Ramutė Grikšienė, dietistė;
   Eglė Nesteckienė, tėvų atstovė.

 

2017-2018 m.m. tėvų aktyvo sudėtis

(Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ tėvų komiteto 2017-10-11 protokolinis nutarimas V-1)

Tėvų aktyvo  pirmininkas Mantas Kecioris– pirmininkas
Nariai: Aurimas Paulauskas – atstovas
  Eduardas Puškorius- pirmininko pavaduotojas
  Agnietė Kazlauskienė – atstovas į Mokyklos tarybą
  Ieva Malūkienė - atstovė
  Vilius Saudargas – atstovas
  Auksė Buteikienė – atstovė
  Violeta Moždžer – atstovė
  Valentinas Kazenkovas - atstovas
  Eglė Nesteckienė – atstovė iš Vaiko gerovės komisijos
  Mantas Kecioris – iždininkas
  Jolanta Jakštienė – sekrtetorė