Mokyklos tarybos sudėtis 2016-2018 m. m.

(Mokyklos tarybos posėdžio protokolas 2017-09-11, Nr. V2-9)

Mokyklos tarybos pirmininkė Birutė Šiaulienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Pirmininko pavaduotoja Sigita Sičiūnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 Sekretorė Laima Butkutė, logopedė;
 Nariai: Regina Skersienė, auklėtojos padėjėja;
Odeta Šileikienė, auklėtojos padėjėja
Agnietė Kazlauskienė, tėvų atstovas

Mokytojų atestacijos komisijos sudėtis 2017-2019 m. m.

(Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-21 įsakymas Nr. A1-1302)

Mokytojų atestacijos komisijos pirmininkė Ilona Mazrimienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti Direktoriaus pareigas.
Nariai: Sigita Sičiūnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė    metodininkė, mokytojų tarybos atstovė.
 Jolanta Jasaitė,  auklėtoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė.
 Oksana Liakienė, auklėtoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė.
Laima Valužienė, Švietimo skyriaus vedėja, deleguota steigėjo.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2017-2019 m. m.

(Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus 2017 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. V1-86-1)

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Ilona Mazrimienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti Direktoriaus pareigas.
Sekretorė Birutė Šiaulienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė.
Nariai: Laima Butkutė, logopedė metodininkė
Oksana Liakienė,  Valdorfo grupės auklėtoja metodininkė;
Ramutė Grikšienė, dietistė;
 Eglė Nesteckienė, tėvų atstovė.

2017-2018 m.m. tėvų aktyvo sudėtis

(Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ tėvų komiteto 2017-10-11 protokolinis nutarimas V-1)

Tėvų aktyvo  pirmininkas Mantas Kecioris– pirmininkas
Nariai: Aurimas Paulauskas – atstovas
Eduardas Puškorius- pirmininko pavaduotojas
Agnietė Kazlauskienė – atstovas į Mokyklos tarybą
Ieva Malūkienė - atstovė
Vilius Saudargas – atstovas
Auksė Buteikienė – atstovė
Violeta Moždžer – atstovė
Valentinas Kazenkovas - atstovas
Eglė Nesteckienė – atstovė iš Vaiko gerovės komisijos
Mantas Kecioris – iždininkas
Jolanta Jakštienė – sekrtetorė