GALIMYBĖ SUTEIKTI 1,8 procentų PARAMĄ
 
Nuo 2003 metų sausio 1 dienos kiekvienas nuolatinis Lietuvos gyventojas, sumokėjęs pajamų mokestį, gali suteikti paramą, nustatytą GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO įstatymu Nr. IX-1007.
 
 
Šis įstatymas yra paskelbtas 2002m. leidinyje ,,Valstybės žinios" Nr. 73-3085 arba su juo galite susipažinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto puslapyje http://www.vmi.lt
 
Pagal šio Įstatymo 34 straipsnį valstybinė mokesčių inspekcija nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams) pasibaigus, privalo pravesti Lietuvos įstaigoms ir organizacijoms, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turinčioms teisę gauti paramą, iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, kurią gyventojas sumokėjo per kalendorinius metus.
 
Paramą galima suteikti šioms Lietuvoje įregistruotoms, paramos gavėjo statusą turinčioms įstaigoms ir organizacijoms:
  • Paramos ir labdaros fondams
  • Biudžetinėms įstaigoms (mūsų lopšelis-darželis ,,Nykštukas" yra biudžetinė įstaiga, galinti gauti šią paramą; jos sąskaita Šiaulių banke LT 937180600000142432).
  • Kitoms pelno nesiekiančioms įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skirstomas jų steigėjams, dalininkams, nariams.
 
KAIP TAI PADARYTI ?
Šio pajamų mokesčio pervedimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-09-25 įsakymu Nr. 305.
Patogiausias būdas - kreiptis į lopšelio-darželio grupės auklėtoją arba į administraciją, kur Jums bus pateiktas prašymas pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos ir paaiškinta kaip jį užpildyti. Jūs galite tai atlikti ir elektroniniu būdu. Apie tai platesnę informaciją rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapyje http://deklaravimas.vmi.lt
Tad jums pakanka užpildyti pateiktą prašymą, įrašant būtinus duomenis apie remiamą įstaigą.
 
ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD JUMS PAPILDOMAI TAI NIEKO NEKAINUOS. TIESIOG - TAI DU PROCENTAI NUO TOS MOKESČIŲ SUMOS, KURI JAU SUMOKĖTA VALSTYBEI.
 
Aišku, galima ir nieko nedaryti. Tada tie du procentai nepateks lopšeliui-darželiui "Nykštukas". Jūsų sumokėtas pajamų mokestis pateks į bendrą valstybės biudžeto katilą ir, tikėtina, kad šie pinigai bus nukreipti į kitas įstaigas ar organizacijas.
 
Gerb. Tėveliai ir darbuotojai,

 

2015 metais iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio surinkta 527,39 €. Įsigytas naujas stacionarus kompiuteris, monitorius ir operacinė sistema pedagogių naujai darbo vietai įrengti.

2014 metais iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio surinkta 3928,24 Lt. ir už šią sumą įsigyti 4 Kilimai - „Švelnukų“, „Brazdukų“, „Linksmučių“ ir „Jūrinukų“ grupėms

2013 m. iš nuomojamų patalpų surinkta 3400,00 Lt., ir panaudotą ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui bei fotoaparatui su kamera įsigyti.

2013 metais iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio surinkta 4905,96 Lt. ir už šią sumą įsigyta: mašinėlės ,,Kupė", spyruoklinės sūpynės ,,Žirafa", spyruoklinės sūpynės ,,Šuniukas".
 
2012 metais iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio surinkta 5985,00 Lt. ir už šią sumą  įsigyti du nešiojami kompiuteriai ir muzikinis centras su priedais.
 
2012 m. iš nuomojamų patalpų surinkta 1830,48 Lt., ir panaudotą ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui bei kitoms prekėms įsigyti.