Menu Close

Rėmimas

Kviečiame Jus skirti 1,2% pajamų mokesčio.

Ši parama Jums nieko nekainuoja, tačiau mums ji reiškia labai daug.
Kiekvieno žmogaus indėlis padeda lopšeliui-darželiui „NYKŠTUKAS“ užtikrinti saugią, jaukią, gražią aplinką vaikams. 

PRAŠYMAS PERVESTI IKI 1,2 PROC. PAJAMŲ MOKESIO SUMOS

Pristatome tuos pasikeitimus, kurie yra aktualūs ir mums, kaip paramos gavėjams, ir Jums, galintiems tą paramą teikti.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. Prašymus bus galima teikti tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (https://deklaravimas.vmi.lt) savarankiškai arba atvykus į bet kurį VMI aptarnavimo padalinį.

Popieriniai Prašymai, atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai, VMI nebebus priimami.

1. Esminės naujovės:

1.1. paramos teikėjas užpildytą prašymą turi pateikti pats (iš įstaigų ir organizacijų, kurioms ta parama skiriama, užpildyti paramos teikėjų prašymai  nebus priimami);

1.2. asmuo, norintis skirti paramą pasirinktam paramos gavėjui, FR0512 formą dėl paramos skyrimo VMI gali pateikti šiais būdais:

1.2.1. elektroniniu būdu (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt);

1.2.1.1. prisijungti galima per elektroninę bankininkystę, su VMI suteiktomis priemonėmis arba elektroniniu parašu;

1.2.1.2. prisijungus galima pildyti dokumentus tiesiogiai portale; tiesioginio pildymo metu vartotojams nurodomos pildymo klaidos; tai padeda užtikrinti prašymų duomenų kokybę ir laiku pervedamą paramą gavėjams;

1.3. kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 5 metams (praėję pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai metai;

1.4. paramos teikėjas turi teisę pakeisti sprendimą dėl paramos laikotarpio ar paramos gavėjo; tuo tikslu pateikiama patikslinta FR0512 forma 02 versija.

2. Informacija ir konsultacijos:

2.1. VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882;

2.2. interneto svetainėje www.vmi.lt.

Jums nutarus 1,2% savo pajamų mokesčio skirti Palangos lopšeliui-darželiui „Nykštukas“ reikia užpildyti specialią formą FR 0512 ir ją pristatyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Prašyme gyventojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir tokius duomenis apie paramos gavėją:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris – 290273310;

Ataskaitinį mokestinį laikotarpį (2020 m.) ir paramos gavėjui prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais (iki 1,2 procentų).

                                                                               Pagarbiai,
                                                                               Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ administracija

Skip to content