Menu Close

Specialistų paslaugos

Lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas” teikiamos logopedo ir sveikatos priežiūros specialisto paslaugos.

 

Sveikatos priežiūros specialistas sprendžia vaikų sveikatos saugojimo, stiprinimo ir ligų profilaktikos uždavinius.

Tai: a) sveikatos stiprinimas ir ugdymas (sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas; apsaugojimas nuo žalingų įpročių, pedagogų, tėvų, bendruomenės konsultavimas);
b) vaikų sveikatos rodiklių stebėjimas, registravimas ir analizė bei sveikatinimo priemonių numatymas;
c) pirminė ligų profilaktika – rizikos veiksnių, galinčių sukelti ligą, numatymas;
d) antrinė ligų profilaktika – priemonių įtarti ir užkirsti kelią ligoms ankstyvuoju laikotarpiu numatymas (bendradarbiavimas (konsultacijos) su pirminės sveikatos priežiūros įstaigos specialistais); priemonių nuo epidemijos, esant infekciniams susirgimams, lopšelyje-darželyje organizavimas:
e) skubios ir neatidėliotinos medicinos pagalbos suteikimas pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais;
g) nuolatinė gaunamo maisto produktų kokybės ir saugojimo, maitinimo organizavimo ir maisto ruošimo kontrolė.

 

Lopšelyje-darželyje nustatomi vaikų specialieji (kalbos ir kalbėjimo sutrikimai) ugdymosi poreikiai, laiduojamos palankios ugdymosi sąlygas specialiųjų (kalbos ir kalbėjimo sutrikimai) poreikių turintiems vaikams.

 

Lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas” teikiamos  dailės, anglų kalbos, šokių pamokėlės, sporto užsiėmimai. Paslaugos teikiamos vadovaujantis negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi; mokestis sutartinis. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. įsikūrė Valdorfo metodus taikanti grupė ,,Švelnukai”.

 

Skip to content