Mokslo metų pradžia - rugsėjo 1 d.
Mokslo metų trukmė - 304 kalendorinės dienos,
Priešmokyklinio ugdymo programai - skirta 640 valandų.
 
                                                                                                     Mokyklos VIZIJA
 
Tapti modernia, atvira, aukštos pedagoginės kultūros ikimokykline įstaigą, orientuota į besikeičiančios visuomenės lūkesčius.
 
                                                                                                    Mokyklos MISIJA
   
Mokykla, teikianti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) paslaugas, atliepdama tėvų lūkesčius, integruojanti estetinę - meninę veiklą į ugdymo turinį ir racionaliai naudojanti įstaigos lėšas.