Mokslo metų pradžia - rugsėjo 1 d.
Mokslo metų trukmė 304 kalendorinės dienos,
Priešmokyklinio ugdymo programai skirta 640 valandų.
 
    VIZIJA
    Tapti modernia, atvira, aukštos pedagoginės kultūros ikimokykline įstaigą, orientuota į besikeičiančios visuomenės lūkesčius.
 
    MISIJA
    Mokykla, teikianti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) paslaugas, atliepdama tėvų lūkesčius, integruojanti estetinę - meninę veiklą į ugdymo turinį ir racionaliai naudojanti įstaigos lėšos