Menu Close

Vizija, misija

Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.
Mokslo metų trukmė – 304 kalendorinės dienos,
Priešmokyklinio ugdymo programai skirta 640 valandų.
 
                                                                                                     Mokyklos VIZIJA
 
Moderni, atvira, aukštos pedagoginės kultūros ikimokyklinė įstaigą, orientuota į besikeičiančios visuomenės lūkesčius.
 
                                                                                                    Mokyklos MISIJA
   
Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(-si) paslaugas, atliepiant tėvų lūkesčius, integruojant estetinę – meninę veiklą į ugdymo turinį, racionaliai naudojant įstaigos lėšas.
 

Mokyklos vertybių sistema:

 • Atsakomybė už savo pasirinkimus, nuomonę ir veiksmus;
 • Pagarba vaiko ir suaugusiojo orumui bei nuomonei;
 • Atjauta ir rūpinimasis kitais;
 • Asmenybės unikalumas.

                                                                                             2023-2024 M. M.

PRIORITETAI:

 1. Sveikata ir sveika gyvensena, psichinė, socialinė ir fizinė sveikata.
 2. Pilietinis tapatumas ir pilietinė galia.

TIKSLAI:

 1. Skatinti siekti žinių ir supratimo, lavinti gebėjimus, įpročius ir ugdyti vertybines nuostatas, būtinas psichikos, fizinei ir socialinei sveikatai saugoti ir stiprinti.
 2. Formuoti vertybes, nuostatas, suvokimą ir praktinio veikimo gebėjimus, įgalinant ugdytis pilietinį tapatumą ir stiprinti pilietinę galią.

UŽDAVINIAI:

 1. Nuolat užtikrinti sąlygas ir galimybes įgyti bendrą sveikatos ir sveikos gyvensenos sampratą: puoselėti psichikos sveikatą, palaikyti socialinę sveikatą, kurią sudaro palankumas ir pagarba kitiems, gebėti rūpintis savo fizine sveikata.
 2. Formuoti supratimą kas tai yra valstybė, pilietis, kokiomis savybėmis jis pasižymi, kokiomis vertybėmis vadovaujasi.
 3. Motyvuoti kartu su tėvais ir / ar mokytojais dalyvauti pilietinėse veiklose, įsijungti į organizuojamas valstybines šventes.
 
 

 

Skip to content