Vasario 16 – oji – šventė, simbolizuojanti  tautos stiprybę, dvasią, viltį, meilę Tėvynei. Lopšelio – darželio ,,Nykštukas“ bendruomenė kasmet ieško naujų būdų, formų, metodų, ugdant vaikų pilietiškumą, tautiškumą, savęs,  kaip Lietuvos piliečio suvokimą, mąsto, ką galėtų sukurti, padovanoti savo tėviškei  jos gimtadienio proga.

Šventinę savaitę, skirtą Vasario 16 –ąjai atminti pavadinome - ,,Mes – gintaro krašto vaikai“ ir siekėme padėti vaikams įgyti, plėsti ir gilinti žinias, supratimą apie savo tėviškę,  miestą Palangą, stiprinti susigyvenimo su gimto krašto aplinka jausmą. Juk labai svarbu, kad vaikas pradėtų Tėvynės pažinimo kelionę  nuo savo namų - džiaugtųsi  kiemu, gatve, darželiu, atkreiptų dėmesį į pasikeitimus, susijusius su šventine diena.  

Savaitės bėgyje vaikai kalbėjosi, diskutavo, ieškojo informacijos apie savo gimtą miestą, žiūrėjo filmus, foto montažus apie jūrą, Palangą, apsilankė įžymiose miesto vietose, aktyviai dalyvavo šventiniuose rytmečiuose - ,,Namai namučiai“, ,,Seka pasaką močiutė“, ,,Jūros pasakoj gyvenam“, ,,Lietuvos vardą širdelėj auginu“ ir kt. Vaikų kūrybiškumas ir meilė gimtam  kraštui atsiskleidė jų meniniuose darbuose. Kūrybinėse dirbtuvėlėse ,,Kuriame tau, Tėviške“ jie tapė, aplikavo, lipdė, kūrė koliažus, konstravo pilis, bokštus, tvirtoves, namus ir surengė parodą ,,Prie gintaro jūros užaugau“. O Tautinę savaitę vainikavo bendro vaikų kūrybinio darbo ,,Ilgiausia Baltijos bangelė“ pristatymas darželio erdvėse. Tai visos darželio bendruomenės dovana savo gimtinei.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sigita Sičiūnienė

Sausio 30 d. dalintasi gerąja patirtimi su Palangos miesto pedagogais. ,,Sportukų'' grupės vaikai ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė B. Šiaulienė svečiams dovanojo spektakliuką ,,Kaip žvirblis pačios ieškojo''. Šių metų įvykdytą saviraiškos projektą ,,Paukščio įvaizdis lietuvių pasaulėjautoje'' pristatė priešmokyklinio ugdymo pedagogė J. Jasaitė. Palangos miesto bendruomenės galėjo mėgautis foto paroda ,,Paukščiai šalia mūsų''. Yra sakoma, kad paukštis - tai svajonės, laisvės simbolis, poetų įkvėpėjas. Ikimokyklinio ugdymo pedagogė A. Viskontienė šiam projektui sukūrė eilėraštį: 
 
Baltoji žuvėdra
 
Mažyte mano, pasakyk
Ar tau nešalta?
Braidyt po sniegą baltą?
 
Mažus vabaliukus lesioji,
Ir apie šaltį negalvoji.
Šitoj erdvėj jauties...
Pavasaris tuoj ranką tau išties.
 
Sunku įminti paslaptį gamtos,
Vaikeliui šalta...
Paukščiui niekados!

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' kolektyvas spalio 20 d.  išvyko į pažintinę ekskursiją aplink Zarasus. Kelionės metu buvo aplankyti senieji ir jaunieji Zarasai, Žilyninkų malūnas, taip pat buvo prasieita nuostabiuoju apžvalgos taku, iš kurio matėsi platieji toliai. Taip pat buvo nuvykta į radijo muziejų bei aplankytas ,,Stelmužės'' medis. 

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas''   ,,Girinukuų'', ,,Linksmučių''  ir ,,Sportukų'' grupių vaikai dalyvavo keramikos veiklos projekte ,,Sidabrinės žuvys gintarinėje upėje''. Parodos atidarymas vyko lapkričio 9 d. 15 val. Dėkojame dailės mokytojai Živilei Malūkaitei už gražias idėjas ir iniciatyvą ugdant vaikuose kūrybiškumą. Kviečiame tėvelius aplankyti Gintaro muziejuje esančią parodą.

Spalio 8-12 dienomis vyko Rudenėlio šventė „Pelėda suprašė visus paukštelius“. Pelėdos pasitiko vaikučius grojant M.K.Čiurlionio muzikai „Miškas“. Surengta parodėlė iš vaisių , daržovių , kurioje vaikai su tėveliais kūrė įspūdingus paukštelius. Žiūrėjome senąją animaciją „Obuolių maišas“, kurioje mokoma „geras-geru“. Lauko aikštelės papuoštos instaliacijomis (lankuose pelėdos). Paskutinę savaitės dieną vyko rudens šventės uždarymas su dainomis, šokiais ir vaišėmis.

1 2 3 9