"SMALIŽIUKAI" (ankstyvojo amžiaus grupė)
 
Auklėtoja Raminta Grišonienė, auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Auklėtoja Rima Kniežienė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojos padėjėja Laima Untulienė .
 
Mums patinka saldainiukai,
Nes mes esam smaližiukai.
Mėgstam medų ir uogienę,
Bet mes valgom ir bulvienę.
 
Vaikams suteikiamos palankios galimybės išbandyti kuo daugiau naujų patyrimų.
 
"SVIRPLIUKAI" (ankstyvojo amžiaus grupė)
 
Auklėtoja Alma Viskontienė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija. 
Auklėtoja Raminta Grišonienė, auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojos padėjėja Lilija Vitkuvienė.
 
Augina "Nykštukas" mažus svirpliukus,
Nežino geri ar neklaužados bus,
Prabyla "Svirpliukai" - tai skamba daina,
Nutyla - žinokit, tai miego tyla.
Kai žaidžia "Svirpliukai" - "Nykštukui" smagu,
Darželyje pilna linksmuolių vaikų!
 
Pedagogės deda vaikų pažinimo pamatus savos kūrybos dainelėmis, eilėraštukais, žaidinimais.
 
"BURBULIUKAI" (ankstyvojo amžiaus grupė)
 
Auklėtoja Jūratė Šereivienė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija.
Auklėtoja Irina Kvietkauskienė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojos padėjėja Jovita Mikalauskienė.
 
Pasidžiauk, mamyte,
Pasidžiauk, tėveli,
"Burbuliukų" vardą
Gavome lopšely.
 
Grupėje sukurta saugi, žaisminga aplinka vaikų savarankiškumui, sensoriniams pojūčiams ugdyti.
 
"JŪRINUKAI" (ikimokyklinio amžiaus grupė)
 
Auklėtoja Violeta Petravičienė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija. 
Auklėtoja Irena Narmontaitė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojos padėjėja Jūratė Vida Aleksaitė.
 
"Jūrinukai" - mes šaunuoliai,
Mus vilioja jūros toliai,
Gaudyt žuveles jie šaukia,
O "Nykštukas" grįžtant laukia.
 
Kiekvienas vaikas gerbiamas, išklausomas ir skatinamas aktyviai veiklai.
 
 
"LINKSMUČIAI"(ikimokyklinio amžiaus grupė)
 
Auklėtoja Birutė Pikūnienė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija. 
Auklėtoja Judita Mažeikė, auklėtojo kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojos padėjėja Danutė Kniežienė.
 
Mes "Linksmučiai",
Mes linksmi.
Mūsų šypsena plati.
 
Eksperimentai, tyrinėjimai, atradimai - svarbiausias pedagogų "arkliukas", kuriuo sudominami vaikai.
 
"SMALSIUKAI" (ikimokyklinio amžiaus grupė)
 
Auklėtoja Snieguolė Kairienė, auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Auklėtoja Loreta Griganavičiūtė, auklėtojo kvalifikacinė kategorija. 
Auklėtojos padėjėja Odeta Šileikienė.
 
Jei "Smalsiukai" nosį kiša,
Tai nepykit - jam smalsu.
Visą išmintį "Nykštuko"
Nori sužinot laiku.
 
Pedagogės suteikia vaikams pasirinkimo laisvę, daugiausia dėmesio skiria ne rezultatui, bet ugdymo procesui. Tėvai - aktyvus grupės bendruomenės nariai.
 
"BRAZDUKAI" (ikimokyklinio amžiaus grupė)
 
Auklėtoja Irena Narmontaitė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija.
Auklėtoja Irina Kvietkauskienė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojos padėjėja Loreta Markaitytė.
 
Mes "Brazdukai" ne brazdukai,
Dar visai maži nykštukai,
Kai truputį paūgėsim,
Gal brazdėt nebenorėsim.
 
Auklėtojų nuomone labai svarbūs vaikų tarpusavio santykiai. Informacinių technologijų pagalba jos įtraukia vaikus į žaidimų pasaulį, kuriame jie mokosi bendrauti, bendradarbiauti, nesipykti.
 
"ŠVELNUKAI" (ikimokyklinio amžiaus grupė)
 
Auklėtoja Diana Dašuk, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija.
Auklėtoja Oksana Liakienė, auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojos padėjėja Regina Skersienė.
 
Aš mažas nykštukas,
Mano vardas "Švelnukas"
Švelniai lėlę užmigdau,
Pasakėlę jai skaitau.
Čia darželyje smagu,
Nes turiu gerų draugų.
 
Ypatingas dėmesys skiriamas jutimų ugdymui. Išskiriama 12 vaiko asmenybės sričių, kurių puoselėjimas sąlygoja fizinį ir psichinį žmogaus vystymąsi. 
 
 
"ČIAUŠKUČIAI" (ikimokyklinio amžiaus grupė)
 
Auklėtoja - Jolanta Jasaitė, auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 
Auklėtoja Aldona Venskienė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojos padėjėja Renata Sabeckytė.
 
Mes esam nykštukai "Čiauškučiai"
Geri šio darželio vaikučiai.
Kas dieną mes čiauškam linksmai,
Ir žaidžiam, ir šokam smagiai
 
Neišsemiamas auklėtojų kūrybos šaltinis - lietuvių liaudies pasakos, smulkioji tautosaka, dainelės, žaidimai. Vaiko saviraiška skatinama vaidinant, improvizuojant, pamėgdžiojant, mokantis išreikšti jausmus, juos pažinti ir tyrinėti.
 
 
"SPORTUKAI" (priešmokyklinė grupė)
 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sigita Sičiūnienė, metodininko kvalifikacinė kategorija.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Birutė Šiaulienė, metodininko kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojos padėjėja Dalia Jurkienė.
 
"Sportukai" sportuoja,
Nykštukas jiems ploja,
Tokie išmintingi, linksmi,
Vis auga "Sportukai" sveiki.
 
"Sportukai" mėgsta judrius sportinius žaidimus: futbolą, krepšinį netgi tinklinį. Tačiau jie yra ir labai kūrybingi: suruošia lauko aikštelėje Žemės meno parodas, lapų labirintus, rudens voratinklius, sudėlioja gėlių mozaikas. Judrumas, darbštumas ir kūrybiškumas - tai "Sportukų" šūkis.
 
"GIRINUKAI" (priešmokyklinė grupė)
 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ona Šleiniuvienė, metodininko kvalifikacinė kategorija. 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Birutė Šiaulienė, metodininko kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojos padėjėja Ilona Surblienė.
 
Čia gyvena "Girinukai"
Girių ir miškų anūkai.
Nors ir esame maži,
Mylim gamtą mes visi.
 
"Žalioji" grupė - didelis dėmesys gamtosaugai, ekologiniam ugdymui(si), vaikų vaidinimams.