Menu Close

Grupių pristatymas

„SMALIŽIUKAI“ (ankstyvojo amžiaus grupė)
 
Mokytoja Rita Rimkutė-Stankevičienėauklėtojos kvalifikacinė kategorija.
Mokytoja Rima Kniežienė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojos padėjėja Laima Untulienė .
 
Mums patinka saldainiukai,
Nes mes esam smaližiukai.
Mėgstam medų ir uogienę,
Bet mes valgom ir bulvienę.
 
Vaikams suteikiamos palankios galimybės išbandyti kuo daugiau naujų patyrimų.
 
SVIRPLIUKAI“ (ankstyvojo amžiaus grupė)
 
Mokytoja Loreta Griganavičiūtė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija. 
Mokytoja Rima Kniežienė, vyr.auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojos padėjėja Irena Navickienė.
 
Augina “Nykštukas” mažus svirpliukus,
Nežino geri ar neklaužados bus,
Prabyla “Svirpliukai” – tai skamba daina,
Nutyla – žinokit, tai miego tyla.
Kai žaidžia “Svirpliukai” – “Nykštukui” smagu,
Darželyje pilna linksmuolių vaikų!
 
Pedagogės deda vaikų pažinimo pamatus savos kūrybos dainelėmis, eilėraštukais, žaidinimais.
 BURBULIUKAI“ (ankstyvojo amžiaus grupė)
 
Mokytoja Jūratė Šereivienė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija.
Mokytoja Irina Kvietkauskienė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojos padėjėja Erika Lukošienė.
 
Pasidžiauk, mamyte,
Pasidžiauk, tėveli,
“Burbuliukų” vardą
Gavome lopšely.
 
Grupėje sukurta saugi, žaisminga aplinka vaikų savarankiškumui, sensoriniams pojūčiams ugdyti.
 
JŪRINUKAI“ (ikimokyklinio amžiaus grupė)
 
Mokytoja Violeta Petravičienė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija. 
Mokytoja Gailutė Sakalauskienė, auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojos padėjėja Jūratė Vida Aleksaitė.
 
“Jūrinukai” – mes šaunuoliai,
Mus vilioja jūros toliai,
Gaudyt žuveles jie šaukia,
O “Nykštukas” grįžtant laukia.
 
Kiekvienas vaikas gerbiamas, išklausomas ir skatinamas aktyviai veiklai.
 
 LINKSMUČIAI“ (ikimokyklinio amžiaus grupė)
 
Mokytoja Birutė Pikūnienė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija. 
Mokytoja Irina Kvietkauskienė, vyr.auklėtojos kategorija.
Auklėtojos padėjėja Odeta Šileikienė.
 
Mes “Linksmučiai”,
Mes linksmi.
Mūsų šypsena plati.
 
Eksperimentai, tyrinėjimai, atradimai – svarbiausias pedagogų “arkliukas”, kuriuo sudominami vaikai.
 SMALSIUKAI“ (ikimokyklinio amžiaus grupė)
 
Mokytoja Snieguolė Kairienė, auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Mokytoja Diana Knietė, vyr.auklėtojos kvalifikacinė kategorija. 
 
Auklėtojos padėjėja Kristina Arlauskienė.
 
Jei “Smalsiukai” nosį kiša,
Tai nepykit – jam smalsu.
Visą išmintį “Nykštuko”
Nori sužinot laiku.
 
Pedagogės suteikia vaikams pasirinkimo laisvę, daugiausia dėmesio skiria ne rezultatui, bet ugdymo procesui. Tėvai – aktyvus grupės bendruomenės nariai.
 BRAZDUKAI“ (ikimokyklinio amžiaus grupė)
 
Mokytoja Irena Narmontaitė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija.
Mokytoja Diana Knietė, vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojos padėjėja Loreta Markaitytė.
 
Mes “Brazdukai” ne brazdukai,
Dar visai maži nykštukai,
Kai truputį paūgėsim,
Gal brazdėt nebenorėsim.
 
Auklėtojų nuomone labai svarbūs vaikų tarpusavio santykiai. Informacinių technologijų pagalba jos įtraukia vaikus į žaidimų pasaulį, kuriame jie mokosi bendrauti, bendradarbiauti, nesipykti.
 
ŠVELNUKAI“ (ikimokyklinio amžiaus grupė)
 
Mokytoja Loreta Ieva Motužienė, auklėtojo kvalifikacinė kategorija.
Mokytoja Oksana Liakienė, auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojos padėjėja Danielė Sasnauskienė.
 
Aš mažas nykštukas,
Mano vardas “Švelnukas”
Švelniai lėlę užmigdau,
Pasakėlę jai skaitau.
Čia darželyje smagu,
Nes turiu gerų draugų.
 
Ypatingas dėmesys skiriamas jutimų ugdymui. Išskiriama 12 vaiko asmenybės sričių, kurių puoselėjimas sąlygoja fizinį ir psichinį žmogaus vystymąsi. 
 
 
ČIAUŠKUČIAI“ (ikimokyklinio amžiaus grupė)
 
Mokytoja  Raminta Grišonienė, vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
Mokytoja Giedrė Norkūnienė, auklėtojo metodinininko kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojos padėjėja Živilė Mikulskytė.
 
Mes esam nykštukai “Čiauškučiai”
Geri šio darželio vaikučiai.
Kas dieną mes čiauškam linksmai,
Ir žaidžiam, ir šokam smagiai
 
Neišsemiamas auklėtojų kūrybos šaltinis – lietuvių liaudies pasakos, smulkioji tautosaka, dainelės, žaidimai. Vaiko saviraiška skatinama vaidinant, improvizuojant, pamėgdžiojant, mokantis išreikšti jausmus, juos pažinti ir tyrinėti.
 
 
SPORTUKAI“ (priešmokyklinė grupė)
 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jolanta Jasaitė, auklėtoja metodininkė.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Birutė Šiaulienė, metodininko kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojos padėjėja Dalia Jurkienė.
 
“Sportukai” sportuoja,
Nykštukas jiems ploja,
Tokie išmintingi, linksmi,
Vis auga “Sportukai” sveiki.
 
“Sportukai” mėgsta judrius sportinius žaidimus: futbolą, krepšinį netgi tinklinį. Tačiau jie yra ir labai kūrybingi: suruošia lauko aikštelėje Žemės meno parodas, lapų labirintus, rudens voratinklius, sudėlioja gėlių mozaikas. Judrumas, darbštumas ir kūrybiškumas – tai “Sportukų” šūkis.
 GIRINUKAI“ (priešmokyklinė grupė)
 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sigita Sičiūnienė, auklėtoja metodininkė.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jolanta Jasaitė, auklėtoja metodininkė.
Auklėtojos padėjėja Ilona Surblienė.
 
Čia gyvena “Girinukai”
Girių ir miškų anūkai.
Nors ir esame maži,
Mylim gamtą mes visi.
 
“Žalioji” grupė – didelis dėmesys gamtosaugai, ekologiniam ugdymui(si), vaikų vaidinimams.
 

 

Skip to content