PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS'' DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS'' DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS'' INSTRUKCIJA DARBUOTOJAMS DĖL DARBO ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU

 

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS" VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 M.M.

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,NYKŠTUKAS" SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  2017 M. VEIKLOS PLANAS 

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BENDRUOMENĖS NARIŲ ELGESIO IR ETIKOS NORMOS (ETIKOS KODEKSAS)  

 

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,NYKŠTUKAS" SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  2018 M. VEIKLOS PLANAS 

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ PARAMOS LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ TĖVŲ INFORMAVIMO TVARKA

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2018 M. IŠPLĖSTINĖ DUOMENŲ ANALIZĖ

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS" DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA