PALANGOS LOPŠELIO - DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS" VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
 
PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,NYKŠTUKAS" SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  2017 M. VEIKLOS PLANAS
 
PALANGOS LOPŠŠELIO-DARŽELIO „NYKŠŠTUKAS“ BENDRUOMENĖS NARIŲ ELGESIO IR ETIKOS NORMOS (ETIKOS KODEKSAS)
  
 
PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,NYKŠTUKAS" SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  2018 M. VEIKLOS PLANAS
 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ PARAMOS LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ TĖVŲ INFORMAVIMO TVARKA