PALANGOS LOPŠELIO - DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS" VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,NYKŠTUKAS" SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  2017M. VEIKLOS PLANAS
PALANGOS LOPŠŠELIO-DARŽELIO „NYKŠŠTUKAS“ BENDRUOMENĖS NARIŲ ELGESIO IR ETIKOS NORMOS (ETIKOS KODEKSAS)
PALANGOS LOPŠELIO - DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS" SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS 2014
PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,NYKŠTUKAS" SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  2018 M. VEIKLOS PLANAS