Menu Close

Darbuotojai

 

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“ 2023-2024 M. M. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Ilona Mazrimienė Direktorė  
2. Ina Cholinienė Meninio ugdymo mokytoja Meninio ugdymo mokytoja-metodininkė
3. Diana Knietė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
4. Loreta Griganavičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
5. Raminta Grišonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
6. Rita Rimkutė Stankevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtojos kvalifikacinė kategorija
7. Jolanta Jasaitė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
8. Snieguolė Kairienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
9. Rima Kniežienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
10. Irina Kvietkauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
11. Jurgita Petravičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtojos kvalifikacinė kategorija
12. Irma Matulė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
13. Irena Narmontaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
14. Violeta Petravičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
15. Birutė Pikūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
16. Sigita Sičiūnienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
17. Jūratė Šereivienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
18. Gailutė Sakalauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
19. Giedrė Norkūnienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
20. Romualda Pilipuitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
21. Laima Butkutė Logopedė Logopedė-metodininkė
22. Loreta Ieva Motužienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
       

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“ 2023-2024 M. M. NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vaiva Cholinaitė Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
2. Silvija Misė Apskaitininkė/raštinės administratorė
3. Liudmila Rubcova Vyr. buhalterė
4. Ramutė Grikšienė Dietistė
5. Airida Klapatauskienė Sandėlininkė
6. Jovita Mikalauskienė Valytoja
7. Ramutė Grešilovienė Virėja
8. Aldona Grabienė Virėja
9. Kristina Šimkuvienė Virėja
10. Gražina Benetienė Virtuvės pagalbinė darbuotoja
11. Juozas Zubė Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
12. Vita Norvaišienė Aplinkos priežiūros darbininkė
13. Irena Navickienė Auklėtojos padėjėja
14. Dalia Jurkienė Auklėtojos padėjėja
15. Odeta Šileikienė Auklėtojos padėjėja
16. Kristina Arlauskienė Auklėtojos padėjėja
17. Giedrė Šiaulienė Auklėtojos padėjėja
18. Laura Šmigelskienė Auklėtojos padėjėja
19. Živilė Mikulskytė Auklėtojos padėjėja
20. Loreta Markaitytė Auklėtojos padėjėja
21. Danielė Sasnauskienė Auklėtojos padėjėja
22. Vida Jūratė Aleksaitė Auklėtojos padėjėja
23. Ilona Surblienė Auklėtojos padėjėja
24. Laima Untulienė Auklėtojos padėjėja
25. Erika Lukošienė Auklėtojos padėjėja
26. Renata Sabcekytė Auklėtojos padėjėja (motinystės atostogose)
27. Teodoras Viskontas Sargas
28. Rimantas Astrauskas Sargas
29. Vytuolis Klanius Sargas
30. Petras Alseika Elektrikas
Skip to content