Menu Close

Darbuotojai

 

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“ 2023-2024 M. M. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Ilona Mazrimienė Direktorė  
2. Ina Cholinienė Meninio ugdymo mokytoja Meninio ugdymo mokytoja-metodininkė
3. Diana Knietė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
4. Loreta Griganavičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
5. Raminta Grišonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
6. Rita Rimkutė Stankevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtojos kvalifikacinė kategorija
7. Jolanta Jasaitė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
8. Snieguolė Kairienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
9. Rima Kniežienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
10. Raimonda Vainorė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
11. Jurgita Petravičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtojos kvalifikacinė kategorija
12. Irma Matulė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
13. Irena Narmontaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
14. Violeta Petravičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
15. Birutė Pikūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
16. Sigita Sičiūnienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
17. Jūratė Šereivienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
18. Gailutė Sakalauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
19. Giedrė Norkūnienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
20. Romualda Pilipuitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
21. Laima Butkutė Logopedė Logopedė-metodininkė
22. Loreta Ieva Motužienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
       

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“ 2023-2024 M. M. NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vaiva Cholinaitė Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
2. Donata Šneiderė Apskaitininkė/raštinės administratorė
3. Gitana Jonaitė Vyr. buhalterė
4. Airida Klapatauskienė Sandėlininkė
5. Jovita Mikalauskienė Valytoja
6. Ramutė Grešilovienė Virėja
7. Aldona Grabienė Virėja
8. Kristina Šimkuvienė Virėja
9. Gražina Benetienė Virtuvės pagalbinė darbuotoja
10. Juozas Zubė Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
11. Vita Norvaišienė Aplinkos priežiūros darbininkė
12. Irena Navickienė Auklėtojos padėjėja
13. Dalia Jurkienė Auklėtojos padėjėja
14. Odeta Šileikienė Auklėtojos padėjėja
15. Kristina Arlauskienė Auklėtojos padėjėja
16. Giedrė Šiaulienė Auklėtojos padėjėja
17. Laura Šmigelskienė Auklėtojos padėjėja
18. Živilė Mikulskytė Auklėtojos padėjėja
19. Loreta Markaitytė Auklėtojos padėjėja
20. Danielė Sasnauskienė Auklėtojos padėjėja
21. Vida Jūratė Aleksaitė Auklėtojos padėjėja
22. Ilona Surblienė Auklėtojos padėjėja
23. Laima Untulienė Auklėtojos padėjėja
24. Erika Lukošienė Auklėtojos padėjėja
25. Renata Sabcekytė Auklėtojos padėjėja (motinystės atostogose)
26. Teodoras Viskontas Sargas
27. Rimantas Astrauskas Sargas
28. Vytuolis Klanius Sargas
29. Petras Alseika Elektrikas
30. Neda Stončė Auklėtojos padėjėja
Skip to content