PEDAGOGAI

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Laima Butkutė Logopedė Logopedė-metodininkė
2. Ina Cholinienė Meninio ugdymo mokytoja Meninio ugdymo mokytoja-metodininkė
3. Diana Knietė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
4. Loreta Griganavičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja
5. Raminta Grišonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
6. Rita Rimkutė Stankevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtojos kvalifikacinė kategorija
7. Jolanta Jasaitė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja-metodininkė
8. Snieguolė Kairienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja-metodininkė
9. Rima Kniežienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
10. Irina Kvietkauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
11. Oksana Liakienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja-metodininkė
12. Irma Matulė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
13. Irena Narmontaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
14. Violeta Petravičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
15. Birutė Pikūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
16. Sigita Sičiūnienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė
17. Jūratė Šereivienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
18. Birutė Šiaulienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė
19. Giedrė Norkūnienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė
20. Romualda Pilipuitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
21. Alma Viskontienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
22. Ilona Mazrimienė Direktorius