Menu Close

Darbuotojai

 

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“ 2021-2022 M. M. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Ilona Mazrimienė Direktorė  
2. Ina Cholinienė Meninio ugdymo mokytoja Meninio ugdymo mokytoja-metodininkė
3. Diana Knietė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
4. Loreta Griganavičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja
5. Raminta Grišonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
6. Rita Rimkutė Stankevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtojos kvalifikacinė kategorija
7. Jolanta Jasaitė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja-metodininkė
8. Snieguolė Kairienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja-metodininkė
9. Rima Kniežienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
10. Irina Kvietkauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
11. Oksana Liakienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja-metodininkė
12. Irma Matulė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
13. Irena Narmontaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
14. Violeta Petravičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
15. Birutė Pikūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
16. Sigita Sičiūnienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė
17. Jūratė Šereivienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
18. Birutė Šiaulienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė
19. Giedrė Norkūnienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė
20. Romualda Pilipuitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
21. Gailutė Sakalauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja-metodininkė
22. Laima Butkutė Logopedė  Logopedė-metodininkė
 23. Loreta Ieva Motužienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Auklėtoja

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“ 2021-2022 M. M. NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Snieguolė Viskontienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
2. Silvija Misė Apskaitininkė/raštinės administratorė
3. Liudmila Rubcova Vyr. buhalterė
4. Ramutė Grikšienė Dietistė
5. Airida Klapatauskienė Sandėlininkė
6. Jovita Mikalauskienė Valytoja
7. Ramutė Grešilovienė Virėja
8. Aldona Grabienė Virėja
9. Kristina Šimkuvienė Virėja
10. Agnė Bajorinienė Virtuvės pagalbinė darbuotoja
11. Juozas Zubė Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
12. Vida Visockienė Kiemsargė
13. Irena Navickienė Auklėtojos padėjėja
14. Dalia Jurkienė Auklėtojos padėjėja
15. Odeta Šileikienė Auklėtojos padėjėja
16. Kristina Arlauskienė Auklėtojos padėjėja
17. Danutė Kniežienė Auklėtojos padėjėja
18. Laura Šmigelskienė Auklėtojos padėjėja
19. Živilė Mikulskytė Auklėtojos padėjėja
20. Loreta Markaitytė Auklėtojos padėjėja
21. Danielė Sasnauskienė Auklėtojos padėjėja
22. Vida Jūratė Aleksaitė Auklėtojos padėjėja
23. Ilona Surblienė Auklėtojos padėjėja
24. Laima Untulienė Auklėtojos padėjėja
25. Erika Lukošienė Auklėtojos padėjėja
26. Renata Sabcekytė Auklėtojos padėjėja (motinystės atostogose)
27. Teodoras Viskontas Sargas
28. Rimantas Astrauskas Sargas
29. Vytuolis Klanius Sargas
30. Petras Alseika Elektrikas
Skip to content