Kplektyvas

  PEDAGOGAI  
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Laima Butkutė Logopedė Logopedė-metodininkė
2. Ina Cholinienė Meninio ugdymo mokytoja Meninio ugdymo mokytoja-metodininkė
3. Diana Dašuk Auklėtoja Vyr. auklėtoja
4. Loreta Griganavičiūtė Auklėtoja Auklėtoja
5. Raminta Grišonienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja
6. Diana Intaitė Auklėtoja- priešmokyklinio ugdymo pedagogė Auklėtoja-priešmokyklinio ugdymo pedagogė
7. Jolanta Jasaitė Auklėtoja Auklėtoja-metodininkė
8. Snieguolė Kairienė Auklėtoja Auklėtoja-metodininkė
9. Rima Kniežienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja
10. Irina Kvietkauskienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja
11. Oksana Liakienė Auklėtoja Auklėtoja-metodininkė
12. Ilona Mazrimienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neatestuota
13. Irena Narmontaitė Auklėtoja Vyr. auklėtoja
14. Violeta Petravičienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja
15. Birutė Pikūnienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja
16. Sigita Sičiūnienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė
17. Jūratė Šereivienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja
18. Birutė Šiaulienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė
19. Ona Šleiniuvienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė
20. Aldona Venskienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja
21. Alma Viskontienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja
22. Planuojama priimti Direktorius
23. Planuojama priimti Auklėtojas