PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS‘‘ 2020  METŲ VEIKLOS PLANAS                                                                                                                            Veiklos planas 2020 m.

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS‘‘ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS‘‘ PLAČIOJO AUDITO VERTINIMO SRITYS, TEMOS IR VEIKLOS RODIKLIAI UŽ 2019 M.

parsisiųsti PDF formatu

LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS‘‘ VEIKLOS KOKYBĖS ĮVERTINIMO REZULTATAI UŽ 2019 M.

parsisiųsti PDF formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS” VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS

parsisiųsti PDF formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2019–2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

parsisiųsti PDF formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2019 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO VEIKLOS PLANAS 

parsisiųsti PDF formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

parsisiųsti PDF formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS 

parsisiųsti PDF formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2018–2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2018-2020 METŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ MIŠRAUS AMŽIAUS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS, TAIKANČIOS VALDORFO METODUS 2018-2020 METŲ PROGRAMA
 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ MIŠRAUS AMŽIAUS IKIMOKYKLINIO UGDYMO VALDORFO GRUPĖS 2015-2017 METŲ PROGRAMA

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2017–2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2015 METŲ STRATEGINIO PLANO PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO ANALIZĖ

parsisiųsti PDF formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2014 METŲ STRATEGINIO PLANO PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO ANALIZĖ

parsisiųsti PDF formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS 2012 METŲ STRATEGINIO PLANO PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO ANALIZĖ

 
2012-2014 METU STRATEGINIO PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO MATAVIMO RODIKLIAI