Menu Close

Programa

 

Ikimokyklinis ugdymas

2024-2025 metų ikimoyklinio ugdymo (si) programa atnaujinta ir patvirtinta Palangos miesto savivaldybės tarybos  2023-12-21 įsakymu Nr. T2-313.

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa ir išsilavinimo standartai. Švietimo aprūpinimo centras,2003. Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių programa ,,Zipio draugai”.

Logopedo pagalba

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymas. Ivoškuvienė R, 1997. Sutrikusios raidos vaikų ikimokyklinio ugdymo gairės. Ivoškuvienė R., Kaffemanienė I. 2003

   

 

Lopšelio-darželio ,,Nykštukas” ugdytiniai turi galimybę ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje. Vaikai turi higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai, tinkamą mitybą, higieną,  poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių, sveikatą, poreikius.

Ugdymas vyksta savitarpio pagarba, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra grįstoje aplinkoje. Vaikai turi galimybę tobulinti savo gebėjimus ir talentus, ugdyti (puoselėti) savo kalbą, perimti savo tautos kultūrą, papročius ir tradicijas.

Vaikai turi laikytis grupės numatytų elgesio taisyklių, būti paslaugūs, geranoriški, mandagūs, gerbti šalia esančius, rūpintis jais, branginti savo ir kitų darbą, daiktus, saugoti savo ir kitų sveikatą, būti tvarkingu, drausmingu ir atsakingu.

 

 

 

 

 

Skip to content