,,Vanduo – gyvybės šaltinis“

 

„Tyras, skaidrus, krištolinis, baltas, žydras, dovanojantis gyvybę... Jo vardas - Vanduo“... Tai tik kelios citatos iš ugdytinių ,,minčių lietaus“ pasibaigus vykdytai 2020 m. rugsėjo – gruodžio mėn. lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas“ vaikų prevencinei programai ,,Vanduo – gyvybės šaltinis“.                                                                                                     

Ugdytiniai keliavo po paslaptingą vandens pasaulį. Grupėse vykdyti mini projektai: ,,Vandens paslaptys“, ,,Kap kap lašiukai lyja“, ,,Lašiuko kelionė“, ,,Lašiuko kelionė pažintiniais takeliais“. Tradicinę veiklą pakeitė eksperimentai ir tyrinėjimai. Atlikdami įvairius tyrimus bei bandymus su vandeniu vaikai susipažino su skirtingomis vandens savybėmis, būsenomis, eksperimentuodami darė išvadas bei apibendrinimus.

Organizuotos edukacinės veiklos: „Kas Baltijos jūroje gyvena?“  (Lietuvos jūrų muziejuje),  „Tapyba ant vandens“. Pažintinių išvykų prie Baltijos jūros, Rąžės, Ašarėlės upelių metu vaikai stebėjo vandens stichiją, jo būseną, globojo paukštelius, bendravo su žvejais, švarino pajūrį...

Džiugu, jog ir Palangos m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės aktyviai įsijungė į projekto veiklas pravesdamos edukacinę valandėlę ,,Mano švarios rankos“. Projekto metu įgyta ugdytinių asmeninė patirtis „kalbėjo“ ir menine forma: vaidybinėmis improvizacijomis, kūrybiniais darbais vandens kaip gyvybės šaltinio tema. Tai atsispindėjo ir Palangos m. savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje eksponuotoje vaikų  kūrybinių darbų  parodoje  ,,Linksmieji botukai“.

Projektas nesibaigia, juk vanduo – neišsenkantis gyvybės ir pažinimo šaltinis. Tikime, kad jo metu su ugdytiniais žengėme tvirtus žingsnius asmeninės patirties įgijimo, jos refleksijos ir taikymo realiame gyvenime link. Taigi šis gamtos pažinimo procesas tęsis ir plėtosis.

 

 Mokytoja Jolanta Jasaitė