Gegužės 3 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko Palangos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų konkursas  „Aš šauniausias būsimas pirmokas“, kurio tikslas – atskleisti priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus ir išrinkti šauniausią būsimą pirmoką.

Konkurse dalyvavo du Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinukai Patricija Ežerskytė ir Arėjas Milkintis, kuriuos parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sigita Sičiūnienė. Įstaigos ugdytiniai puikiai pasirodė Talentų šou, teisingai atliko matematines, kalbines, socialines ir kt. užduotis.

Labai džiaugiamės, kad priešmokyklinukas Arėjas tapo šauniausiu miesto būsimu pirmoku, o Patricija buvo apdovanota padėkos raštu už puikų dalyvavimą šiame konkurse.

Balandžio 21 d. lopšelyje - darželyje ,,Nykštukas“ įvyko jau ketvirtasis Palangos ikimokyklinių įstaigų pedagogų vokalinių ansamblių festivalis ,,Dainuojantys mokytojai 2017“.

Jauki ,,Nykštuko“ salė sutalpino ne tik puošnias festivalio dalyves, bet ir garbius svečius – miesto švietimo įstaigų vadovus, dainininkių koleges.. Susirinkusius pasveikino Palangos sportinių šokių klubo ,,Svivelis“ šokėjai Arsenija ir Benas. Jų atliekami šokiai  ypatingai praskaidrino vakaro pradžią. Paskelbus festivalį atidarytą, sveikinimo žodžius išsakė ilgametė įstaigos direktorė B. Mazrimienė ir Švietimo skyriaus vedėja L. Valužienė. Jos džiaugėsi, kad dainų paukštė vėl atskrido ir nutūpė tradicinėje vietoje – L/d. ,,Nykštukas“ ir dėkojo festivalio sumanytojai - meninio ugdymo mokytojai metodininkei I. Cholinienei.

Pirmasis į sceną išėjo šeimininkių kolektyvas – I. Cholinienės vadovaujamas moterų vokalinis ansamblis ,,Burė“, atlikęs žemaičių krašto dainą ,,Šokiniėjė, biėginiėjė“ ir  dainą ,,Lietus“ -  muzika O. Ditkovskio, žodžiai S. Bareikio ir G Žalėno.

Meninio ugdymo mokytojos metodininkės V. Juozapavičienės vadovaujamas L/d. ,,Žilvinas“ ansamblis ,,Žilvinietės“ sudainavo lietuvių sutartinę ,,Už jūrų mėlynųjų“ ir dainą ,,Jūros dugne“ – žodžiai D. Teišerskytės, muzika – J. Cechanovičiaus.

L/d. ,,Ąžuoliukas moterų vokalinis ansamblis ,,Gilė“, parengtas meninio ugdymo mokytojos metodininkės N. Petrauskienės atliko lietuvių liaudies dainą ,,Gale lauko“ ir ,, Mėlynos gatvelės“ – žodžiai V. Palčinskaitės, muzika B. Gorbulskio.

Dainininkės iš L/d ,,Pasaka“, susibūrusios į ansamblį ,,Dainuokime kartu“, sutraukė lietuvių liaudies dainų popuri ir I. Kalmano dainelę iš operetės ,,Silva“. Jas paruošė meninio ugdymo mokytoja R. Venckutė – Lenkšienė.

,,Gintariniai balsai“ iš L/d. ,,Gintarėlis“, vedami meninio ugdymo mokytojos J. Dočilovienės atliko lietuvių liaudies dainą ,,Laivelis“ ir dainą ,,Tau“ – žodžiai L. Žemaitytės, muzika M. Deniovo.

Festivalio dalyvių pasirodymus labai šiltai ir emocingai sutiko visi susirinkusieji, o jų profesionalumą vertino  komisija, kurią sudarė muzikos mokytoja metodininkė L. Žulkuvienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė V. Varpiotienė ir muzikos mokytoja metodininkė S. Užkuratienė. ,,Gintariniai balsai“ gavo lyriškiausio ansamblio, ,,Gilė“ – muzikaliausio, ,,Žilvinietės – linksmiausio, ,,Burė“ – profesionaliausio, o ansamblis ,,Dainuokime kartu“ – originaliausio ansamblio titulus. Komisija taip pat išrinko ir festivalio dainų dainą. Ja tapo – I. Kalmano dainelė iš operetės,, Silva“, kurią nuostabiai atliko dainininkės iš L/d. ,,Pasakos“. Dalyviai buvo apdovanoti diplomais, Švietimo skyriaus padėkos raštais ir statulėlėmis ,,Gintarinė natelė“.

Oficialiąja dalimi festivalis nesibaigė. Muzikinę dovaną visiems festivalio dalyviams skyrė muzikos mokytojai Skaistutė ir Augustinas Užkuratai. iš Klaipėdos. Jų atliekamos dainos, grojamos melodijos smuiku, birbyne, skrabalais  visus taip užbūrė, kad greit visa salė šoko ir dainavo kartu. Visi dalyviai ir svečiai dar ilgai nenorėjo skirstytis - šnekučiavosi, dalinosi įspūdžiais, džiaugėsi buvimu kartu. Be dainų būtų liūdna gyventi,juk tik daina gali suburti visus drauge. Dainuojantis žmogus niekada nelinki kitam pikto, ar blogo, o skleidžia gėrį, atgaiviną sielą. Tikimės, kad šis tradicinis festivalis tęsis dar daug metų, o giedanti paukštė  po dvejų metų sukvies ne tik dainuojančius miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogus, bet ir svečius iš kitų miestų, ar mokyklų.

L/d. ,,Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sigita Sičiūnienė

   

Balandžio 18 d. vaikučiai pasipuošę kiškučiais, viščiukais su pintinėlėmis išmargintų margučių nuskubėjo pas Velykų bobutę. Kartu pašokę, padainavę, padeklamavę sulaukė dovanų. Pasivaišinę skanėstais nuskubėjo žaisti į darželio teritorijoje paruoštus žaidimus: „Taikliausias margutis“, „Kuris margutis greičiausias?“, „Marginu margutį“, „Linksmosios supynės“.

Balandžio 14 dieną darželio erdvėse atidaryta Palangos miesto „Bočių“ ansamblio prezidentės Birutės Mockuvienės fotografijų paroda „Dar sukim ratelį“. Ji skirta paminėti tautinių šokių ansamblio 55-erių metų veiklos sukakčiai. Parodos autorė smalsiems „Nykštuko“ vaikams papasakojo apie šokius, ansamblio veiklą, kalbėjo apie fotografijose įamžintas kolektyvo akimirkas.

Birutė Mockuvienė kartu su Vytautu Dermeikiu atvyko pasipuošę tautiniais drabužiais ir juos demonstravo  darželio vaikams. Vaikučiai turėjo galimybę pasimatuoti skaras, kepures, tautines juostas, sužinoti, kokiais tautiniais rūbais rengiasi kitų regionų žmonės.  Vaikai didžiuojasi savo šaknimis, tradicijomis, gamta, kalba. Pradėkime nuo mažų darbų ugdydami meilę savo kraštui.

 

Balandžio 13 d. lopšelyje-darželyje “Nykštukas” svečiavosi priešmokyklinio ugdymo pedagogai iš N. Akmenės rajono. Jausdami pagarbą kiekvienam beužsukančiam į mūsų įstaigą, svečius pasveikinome linksmomis dainomis. Jiems koncertavo mažieji ugdytiniai ir pedagogų ansamblis “Burė”. Kolegės iš N. Akmenės aplankė grupes, džiaugėsi estetine darželio aplinka, domėjosi ugdymo proceso organizavimu, sklaida.

Susėdę drauge prie “Apskritojo stalo”, aptarėme įvairiausias mūsų kasdieninio pedagoginio darbo subtilybes, dalinomės patirtimi, kaip sekasi įgyvendinti priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Lopšelio-darželio “Nykštukas” priešmokyklinio ugdymo pedagogės O. Šleiniuvienė ir S. Sičiūnienė pasidalino patirtimi – ugdymo proceso inovacijomis, sėkmingais projektais, kuriuos įgyvendino su savo ugdytiniais. O. Šleiniuvienė pristatė projekto “Pažinimo džiaugsmo išgyvenimas, tyrinėjant ir atrandant mus supantį pasaulį”, o S. Sičiūnienė projekto “Baltos lankos, juodos avys” įdomiausias akimirkas ir idėjas.

Tikimės, kad šis šiltas bendradarbiavimas nenutrūks ir toliau, nes dalintis, tuo ką turi, visada yra smagu.

Pagarbiai,

Palangos lopšelio-darželio “Nykštukas”

priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sigita Sičiūnienė

Vaiko pilietiškumas, kaip žmogaus asmenybės savastis, pradeda formuotis nuo pat jo atėjimo į šį pasaulį Švenčiame Lietuvos gimtadienį

Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją Palangos miesto lopšelis-darželis „Nykštukas“ bendruomenė pakvietė paminėti taip, kad šios šventės įsimintų ilgam. Juk teigiamos emocijos, pojūčiai – puikus būdas ugdyti pilietiškumą ir tautinę savimonę. Vaikams apie Lietuvos valstybės atkūrimo dieną buvo paaiškinta paprastai, tai - Lietuvos gimtadienis. O pasveikinti Lietuvą galime gerais darbais, poelgiais. Taigi per įvairias veiklas ugdytiniams buvo siekiama atskleisti, kas yra Tėvynė, meilė savo šaliai, artimajam. Garbiai sukakčiai paminėti skirtas visą mėnesį (vasario 7 – kovo 10 dienomis) trukęs renginių ciklas „Kalbos, dainų ir spalvų pynė - Tau, Tėvyne!“.

Puošiame aplinką ir auginame Kalbos medį

Gimtadieniui ruoštasi iš anksto: kartu su pedagogais ir tėvais ugdytiniai tautine simbolika (karpiniais) išdabino įstaigos interjerą, grupes. Lauko žaidimų aikštelėse subangavo vėjo malūnėlių jūra, sužibusi Lietuvos vėliavos spalvomis. Įdomia ir įtraukiančia veikla tapo Kalbos medžio auginimas: gražiausi posakiai apie gimtinę, kalbą lapeliais, paukšeliais kasdien tūpė ant medžio šakų.

Kūrybinėse dirbtuvėse

Įvairios ugdomosios ir pažintinės veiklos metu vaikai aiškinosi, kas yra namai, Tėvynė. Piešė mamą, tėtį, sesę, brolį, šeimą, savo namus, gimtąjį miestą. Ugdytinių kūrybingumas atsiskleidė ir Palangos miesto viešojoje bibliotekoje surengtoje piešinių parodoje „Ant tėviškės delno“. Menininkė R. Užpelkytė pristatydama parodą ,,Tolima-artima“, kuri eksponuojama darželio patalpose, papasakojo susirinkusiems kaip jos gimsta paveikslai.

Ugdytiniai apžiūrėjo darželio seklyčioje esančius senovinius dirbinius, įvardijo tautodailės rūšis : keramika, mezgimas, siuvinėjimas, audimas. Susitikę su Palangos amatininkais vaikai turėjo galimybę kartu „prakalbinti“ veltą vilną, pajusti gintaro kvapą.

Noriu sužinoti

Edukacinių užsiėmimų metu skiepytas pagarbos, pasididžiavimo gimtuoju miestu, Tėvyne jausmas. Ugdytiniai supažindinti su miesto istorija, lankytinomis, įžymiomis Palangos vietomis. Aplankytas Naglio kalnas, gerėtasi nuostabiu vaizdu į jūrą nuo Birutės kalno. Neišdildomus įspūdžius paliko filmų „Neregėta Lietuva“ ir „ Palanga“ peržiūra.

    Kalba kalbelė prakilni

Šventinių rytmečių, vakaronių metu prisimintos tautos tradicijos, primenančios mūsų šaknis: liaudies žaidimai, dainos, patarlės, priežodžiai, mįslės. Renginyje „A mon saka?“ vaikai išgirdo žemaitiškų pasakojimų, pasakų. Nepamiršta ir dzūkų tarmė jos skaičiuotės, dainos posakiai. Koncerto metu „Kokia graži lietuvių kalba“ perteikė tarptautinių konkursų laureatė S. Trimikaitė.

Bendrystės džiaugsmą dar labiau sustiprino ir tėvelių bei senelių dalyvavimas vykusiuose renginiuose. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, pedagogai, tėveliai Lietuvos gimtadienį šventė dalyvaudami eisenoje ,,Trispalvė jūros banga“. Eidami linksmai dainavo liaudies dainas, sveikino visus sutiktus žmones su artėjančia švente, dovanojo po trispalvę bangelę ir kvietė prisijungti prie eisenos. Palangos miesto globos namų seneliams „Girinukų“ grupės auklėtiniai dovanojo koncertą ,,Nešam džiaugsmą iš širdelių“.

Visus renginius vainikavo vaikų nupiešta ir padovanota juosta gimtinei ,,Nupiešiu savo Lietuvą mažytę“.

Džiaugsmingai išgyvenant šventes siekta artimo ir nuoširdaus vaikų santykio su savo bendruomene, kraštu, jo praeitimi ir dabartimi. Šiandien galime teigti, kad ikimokyklinis amžius – tinkamiausias metas berti grūdus į pilietiškumo aruodą.

Palangos lopšelio darželio,, Nykštukas“ auklėtoja metodininkė

Jolanta Jasaitė

2017-03-08

 

Sausio 19 d. Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“, Klaipėdos mokyklos-darželio „Nykšutkas“ ir Palangos ikimokyklinio ugdymo pedagogai buvo sukviesti į Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ projekto „Nuo žaidimo iki vaidinimo“ pristatymą. Šio renginio tikslas pasidalinti gerąja patirtimi bei plėtoti ikimokyklinių įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdant vaikų kūrybiškumą, išradingumą, teatrinius gebėjimus.

Priešmokyklinio amžiaus grupė „Girinukai“ ir jų pedagogė O. Šleiniuvienė padovanojo svečiams spektaklį-pasaką „Pamirštas gimtadienis“. Mišraus amžiaus ikimokyklinio ugdymo Valdorfo grupės auklėtoja-metodininkė O. Liakienė parodė ritminį spektaklį „Išėjo tėvelis į mišką“ (pagal l. l. dainą) ir pirštukų žaidimus. Projekto pristatyme buvo demonstruojamos parodos „Teatras kitaip“ fotonuotraukos. Visi projekto dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais.

Daugiau nuotraukų galite peržiūrėti čia: ,,Nuo žaidimo iki vaidinimo“ foto nuotraukos (Power Point skaidrės)

Lapkričio 20 d. lopšelis-darželis „Nykštukas“ šventė 44-ąjį gimtadienį. Kazimiero Jokūbo tėčio girininko Raimundo Eremino paskatinti įsijungėme į humanišką gamtos saugojimo akciją. Visą mėnesį kūrėme, gaminome dovanas Nykštukui iš antrinių žaliavų (pakuočių) „Nykštukas ir jo draugai ar daiktai“. Pakuočių atliekų mažinimas nereikalauja daug pastangų ir kiekvienas gali padėti įgyvendinti šią užduotį. Vaikų ir tėvų kūrybos parodą surengėme darželio lauko erdvėse ant medžių, krūmų, tvoros ir pastato palangių. Darželio langus puošėme balto popieriaus karpiniais-krepšeliais ir gudriais, linksmais nykštukėliais.

Vyr. auklėtoja Alma Viskontienė ekologine tema sukūrė eilėraštį „Medžių ir nykštukų džiaugsmai“. Pasivaikščiokime po darželį ir pasigrožėkime nuveiktais darbais. Dar kartą pasidžiaukime vieni kitais.

Po medžiais visi sutūpę,

Juk gamta visiems mums rūpi.

Iš pakuočių, iš dėžučių

Mes padarėm daug niekučių...

Juk Nykštuko jie draugai!

Ar daržely tu buvai?

Kaip gyvi visi atrodo,

Jiems gyvent neatsibodo…

Džiaugias Žemė, Visata,

Kai draugaujam su gamta.

Ekologiniu taku

Būkime visi kartu!

Spalio 4 d. ir pirma savaitė skirtos visos planetos gyvūnams ir jų globai. Rūpintis savo mažesniaisiais draugais turėtume nuolatos. Pasaulinė gyvūnų globos diena primena visiems, koks tamprus žmogaus ir gyvūnų ryšys. Gyvūnų pažinimo ir globos papročiai visada buvo lietuvių gyvenime. Jie apdainuoti dainose, rateliuose, žaidimuose, kurie lydi vaikus nuo pat gimimo.

Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė pasiūlė mums apsilankyti veterinarijos klinikoje. Mus pasitiko vet. Gydytojas V. Urbonovičius. Čia vaikai susipažino su augintiniu katinu Tanu, kuriam amputuota užpakalinė letena. Mažųjų širdeles sujaudino katinėlio istorija. Vaikai apžiūrėjo operacinę, kurioje galėjo pamatyti ir savo širdelės plakimą, laboratoriją, sužinojo kad susirgę gyvūnėliai čia yra gydomi. Sugrįžę vaikai piešė savo augintinius, gyvūnėlius, kuriuos myli, ar norėtų auginti. Nutarėme, kad surengsime parodėlę „ Mano augintinis“ ir pakviesime prisidėti kitus darželio vaikus, piešinukais, nuotraukomis. Kaip ir kasmet mūsų direktorės B. Mazrimienės iniciatyva grupėse atsirado dėžutės, kuriose renkamos aukos benamiams gyvūnams globoti. Lėšos bus perduotos gyvūnų globos namams „ Penkios pėdutės“. Kas jei ne mes, suaugę, padėsime vaikams suprasti, kad šalia yra silpnesnis, kuriam reikalinga pagalba. Ugdydami savo ugdytiniuose gerumą gyvam sutvėrimui – ugdome gerumą žmogui.