admin

Nuoširdžiai dėkojame Tėveliams už aktyvų įsijungimą į akciją „Po našlaitę į darželį“.

Mūsų darželis pražydo gėlėmis. Mums linksma ir džiugu!

svieskime_vaikus

Pedagogai ir vaikai, kaip ir kasmet, aktyviai įsijungė į „Švieskime vaikus“ labdaros ir paramos fondo organizuojamą festivalį „Mažųjų knygų bičiulių festivalis 2016“, kurio steigėjai yra Andrius Mamontovas ir Ramūnas Karbauskis.

Kovo-balandžio mėnesiais priešmokyklinio ugdymo pedagogių – Birutės Šiaulienės ir Sigitos Sičiūnienės iniciatyva visos ikimokyklinio ugdymo grupės įsijungė į rašytojo, gamtininko Selemono Paltanavičiaus kūrinių skaitymus ir vaidinimus.

Buvo gražu stebėti, koks gerumas, išmonė, kūryba sklido iš vaikučių vaidybos. Pasibaigus spektakliukų maratonui, visi mažieji apdovanoti nominacijomis, o pedagogai – padėkomis. Su nekantrumu laukiame prizų iš „Švieskime vaikus“ steigėjų.

 

Neformaliojo švietimo krepšelis bus finansuojamas nepertraukiamai, iš tėvų negali būti reikalaujama iki šiol nemokėto mokesčio už vaikų lankomus būrelius.

Kovo pabaigoje Vyriausybė patvirtino Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimus, kuriuose numatyta, kad neformaliojo švietimo krepšelis nuo balandžio 1 d. bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Plačiau

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pedagoginių darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientai didinami vidutiniškai iki 5 proc. Tai leis pasiekti vidutinį atlyginimų koeficientą, o nuo 2017 m. sausio 1 d. jau padidės iki maksimalaus, taip panaikinant vadinamąsias tarifinių atlygių koeficientų „žirkles“. 

Plačiau

Šia proga tukietės pastatė spektaklį-pasaką „Šventė Tuko karalystėje“, kuriame vaidino net dvidešimt vaikų. Pasaką sukūrė ir ją režisavo priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Ona Šleiniuvienė. Muziką parinko ir pritaikė meninio ugdymo mokytoja metodininkė Ina Cholinienė. Pasveikinti su premjera atvyko Palangos švietimo pagalbos tarnybos direktorė Vilma Želvienė, Vlado Jurgučio trečios klasės mokiniai ir mokytoja Elena Bendikienė, lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinukai ir auklėtoja Alma Matelienė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Pauliukienė ir meninio ugdymo mokytoja Nijolė Petrauskienė, mažųjų aktoriukų tėveliai ir kiti svečiai. Spektaklis labai pradžiugino mažuosius nykštukiečius, o labiausiai nustebino nykštukių ir princesės dovanoti spalvoti akinukai. Visi buvo labai laimingi!

Kovo 23 d.  pedagogai rinkosi į metodinę sueigą, susipažinti su Dianos Intaitės pranešimu “Juokas-vaikų sveikatos stiprinimo priemonė”, birutės Šiaulienės – “Lauko darželio pedagogikos metodų taikymas priešmokyklinėje grupėje” ir stebėjo kūno kultūros dėstytojos T. Stankevičienės atvirą veiklą.

Kovo 18 d. atskridę vieversys (D. Dašuk) ir  pavasario šauklys (A. Viskontienė) ir saulytė (Godutė) pasveikino visus su Žemės diena-“Paukščio mostu žemę glostau”, iškeldami Žemės vėliavą. Vaikai ir pedagogai pabudino gamtą, medžius, įkeldami savos gamybos paukštelius. Tėveliai aktyviai įsijungė į akciją “Padovanok paukšteliams namelius” ir pagamino 40 inkilų.

Kovo 17 d. įvyko Palangos miesto logopedų metodinio būrelio sueiga. Laima Butkutė pristate pranešimą “Švietimo pagalbos teikimas ikimokyklinio amžiaus vaikams Palangos mieste”. Kolegės apžiūrėjo logopedo kabinetą, priešmokyklinio ugdymo grupes, diskutavo apie vaikų kalbos sutrikimų problemas.