admin

1 2 3 9

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kastyčio 36, Palanga, tel. (8 460) 52457, el. p. nykstukas.palangos@gmail.com, kodas 290273310

Skelbia atranką auklėtojo pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. Darbo sutartis neterminuota , darbo krūvis – 2 etatai ( 1,00 etatas ir 1 ,00 etatas), darbo laikas – 36,0 val. per savaitę pagal patvirtintą darbo grafiką. Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, įgytos kvalifikacinės kategorijos.

Darbo pobūdis: planuoti grupės ugdomąją veiklą, kurti ugdomąją aplinką, parinkti ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias vaikų ugdymo(si) poreikius; sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų pasiekimus ir informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus); saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti psichologinį ir fizinį vaikų saugumą; bendradarbiauti su šeima, administracija bei įstaigoje dirbančiais specialistais, sprendžiant vaikų ugdymo klausimus; inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai auklėtojui:

1. Aukštasis, aukštesnysis (specialus vidurinis, įgytas iki 1995 m.) išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija.

2. Būti išklausius Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK- 2481.

3. Būti įgijus kompiuterinio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK- 555 ,,Dėl reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.

4. Gerai mokėti lietuvių kalbą.

5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su ikimokyklinio amžiaus vaikais, jų tėvais bei dirbti komandoje su kitais specialistais.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.

4. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų pažymėjimo kopiją.

5. Kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas.

6. Gyvenimo aprašymą.

7. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai pateikiami Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ direktoriui, adresu Kastyčio 36, Palanga, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) iki 2018 m. liepos 20 d. Informacija teikiama tel.: (8 460) 52457, elektroninis paštas: nykštukas.palangos@gmail.com.

Pretendentai, atitinkantys  reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2018 m. liepos  24 d. 13.00 val. kviečiami pokalbiui.

..Joninės (Rasos) - viena svarbiausių Rėdos rato švenčių. Ji buvo švenčiama nuo senų senovės ir neprarado savo žavesio iki šių dienų. Joninių tradicijos, apeigos,užkalbėjimai, dainos, šokiai - visada turi tam tikrą prasmę ir siejamos su žmogaus laime, sveikata , sėkme, įvairių galių įgijimu, meile, derliaus gausa, žolynų magija……

Lopšelio - darželio “ Nykštukas” bendruomenė, taip pat šventė ir linksminosi Joninių sūkuryje. Auklėtojos: Birutė Šiaulienė, Violeta Petravičienė ir meninio ugdymo mokytoja Ina Cholinienė sukvietė vaikučius, pedagogus, tėvelius, svečius į šią puikią šventę.

Iš pat ryto buvo puošiami varteliai žolynėliais, pinamas vainikas saulei, komponuojamos puokštės, bei ruošiami siurprizai (“paparčio žiedas”, vaišės , burbulų šou, šaltinio vanduo….)

Puikiosios ”Vaidilutės” sušoko ritualinį saulės pagarbinimo šokį ir užkabino saulutei žiedų – žolynų kasas. Po to prausiamės šaltinio vandeniu, šlakstėmės ryto rasa, ieškojome paparčio žiedo. Linkėjome vieni kitiems kuo geriausios sekmės , sveikatos, laimės……Išskirtinis dėmesys – Jonukams, o jų buvo net du, ( pasupome , kad augtų….).

Pasišokę, padainavę apsupome vaišių stalą, kur laukė skanėstai, žolelių arbata.

Džiaugiamės, kad mūsų šventė pagyvino, gyvas šeimyninis liaudiškos muzikos ansamblis, kurio dalyviai Skaistutė ir Augustinas Užkuratai, bei jų sūnus Ugnius.

Vaikučiams buvo pristatyti kiek neįprasti lietuvių liaudies instrumentai, skrabalai, ragas, birbynė, lūpinė armonikėlė. Vos užgrojo - kojos pačios kilnojosi, norėjosi linguoti, dainuoti……

Po šventės vaikučiai namo ėjo pilni įspūdžių, galveles puošė žolynėlių vainikai.

Ačiū tėveliams, kolegėms, padėjusiems rengti šventę.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Birutė Šiaulienė

 

Vieną gražią, saulėtą gegužės 28 dienos popietę , „Linksmučių“ grupės komanda, lydimi auklėtojų B. Pikūnienės , J. Mažeikės ir auklėtojos padėjėjos D. Kniežienės keliavome į edukacinę ekskursija į oro uostą. Ekskursijos metu vaikai patyrė neišdildomų įspūdžių. Oro uoste svėrė , tikrino bagažą. Per patikrą vienas bagažas neatitiko taisyklių, kadangi buvo rastas „šaunamasis ginklas“. Ekskursijos metu atskrido trys lėktuvai. Į vieną iš jų teko net įlipti. Sužinojome naujieną, jog lėktuvas kyla prieš vėjo pasipriešinimą. Paskui keliavome apžiūrėti gaisrinių mašinų. Šios mašinos visada stovi oro uoste ir jei atskristų naujas lėktuvas į oro uostą iš abiejų pusių gaisrinės mašinos pakrikštytų su vandens srove.

Ekskursijos pabaigoje buvome pavaišinti sausainiais ir gaiviaisiais gėrimais. Esame dėkingi Gabrieliaus tėčiui, Vaidotui Buteikiui už šią nuostabią kelionę į oro uostą.

Kūrybinė grupė į tradicinę sporto ir sveikatos savaitę pakvietė l/d „Nykštukas“ bendruomenę. Nepakankamas fizinis vaikų aktyvumas, įvairūs negalavimai, irzlumas ir kiti sutrikimai lėmė, kad įstaigos veiklos programoje būtų skirtas ypatingas dėmesys vaikų sveikatos stiprinimo priemonėm.

Nuostabus oras lepino visą savaitę ir leido mums įgyvendinti visus numatytus planus.

Kiekvienas rytas prasidėjo nuotaikinga mankšta, ritmiškais šokiais.

Išpuoštose aikštelėse vaikai žaidė, judėjo, sportavo, rungtyniavo tarp savęs su draugais iš kitų grupių. Visi norėjo būti kuo greitesni, stipresni, vikresni.

Atnaujintas pojūčių takelis pakvietė vėl drąsiuosius išbandyti pėdučių masažo.

Jau kelinti metai l/d „Nykštukas“ bendradarbiauja su V. Jurgučio mokykla. Ir šį kartą mokytoja Tatjana pakvietė mūsų ugdytinius pasidairyti, pasportuoti mokyklos aikštyne. O priešmokyklinukams suorganizavo tikrą džiaugsmo šventę pajūryje. Estafetės, ritmo šokiai išjudino visus. Labai naudingas buvo Kiškučio Pilkučio ( aukl. Irena Narmontaitė) pamokėlės, kaip suteikti pirmąją pagalbą ištikus bėdai. Profesionalius patarimus dalijo slaugytoja Ramutė Grikšienė.

Žolininkė ( aukl. Birutė Šiaulienė) kvietė visus užsukti į arbatinę ir paskanauti žolelių arbatos. Vaikučiai turėjo iš kvapo atskirti žoleles, tai pat sužinojo, kada žoleles geriausiai rinkti, kaip jas laikyti. O medutis dar labiau paskanino arbatėlę.

Gerą nuotaiką sukūrė ir visus išjudino Lietuvos bėgikė Živilė Balčiūnaitė. Po aktyvios mankštos ir sveikų pusrytėlių visi rinkosi aikštyne. Čia vyko tikros sporto varžybos. Emocijos liejosi palaikant žaidėjus futbolo aikštelėje, prie rankų lenkimo stalelio, žaidžiant spalvų riedulį ir kt. Norintieji išbandyti naujuosius krepšinio lankus, galėjo pamiklinti rankos taiklumą.

Didelis ačiū visiems - mažiems ir dideliems už aktyvų dalyvavimą.

Judėkime, šypsokimės  ir būkime sveiki.

 Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja Birutė  Šiaulienė

 

KELIAUK !    PAŽINK !     NENURIMK !

Taip skamba Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas‘‘ bendruomenės keliautojų šūkis. Šis pavasaris vėl pakvietė mus į kelionę po Lietuvą. Gegužės 5 d. nukeliavome į Molėtus  ir Anykščius. Teko įsitikinti , kad gražesnio krašto už Lietuvą- nėra!

Molėtų  etnokosmologijos muziejuje pasijutome tarsi skraidančioje lėkštėje. Žavėjomės toliais, o stiklo dirbinių paroda papildė šiuos nuostabius vaizdus. Filmas apie Visatą vaizdžiai parodė, kad esame tik mažos dulkelės kosmoso platybėse…

Labanoro girios pakraštyje stove pats aukščiausias Lietuvoje apžvalgos bokštas. Vaizdas atsivėręs iš aukštybių nepaliko nei vieno abejingo…spragsėjo fotoaparatai.

Aplankėme ir apėjome visa Anykščių apylinkėse  medžių Lajų taką. Įspūdinga buvo ir čia!

Ežerų akys ir Šventosios upės vingiai pakerėjo visus...

,,Cepelinų gryčioje‘‘ ragavome tikrų aukštaičių cepelinų...

Dėkojame puikiai kelionės organizatorei Snieguolei Viskontienei!

 ….Jau planuojame kitą kelionę....

 

PAVASARIS- VISOM  PURIENŲ  PILNATIS!

PAVASARIS-VISOM  VAINIKAI  KARALIENIŲ!

Pilnutėlė besišypsančių veidų....Šiandien mamom  gražiausi žodžiai, skambiausia daina, ritmiškas šokis... Vaikai kartu su mama, sese, seneliu, krikšto mama, broliuku, tėveliu- dovanojo nuostabius muzikinius kūrinius. Sakoma, dovanok kitiems tai, ką labiausiai nori gauti atgal!Dukros , sūnūs davanojo savo meilę - savo mamai. Nuostabus ir nuoširdus koncertas nepaliko abejingų- sužibo deimantų rasa mamų akyse…..

„Riedėk, riedėk marguti“ Kalnais ir kalneliais Vanduo nupliuškėjo Balandis sušuko Velykos atėjo

Balandžio 4 d. į šventinį Velykinį rytmetį „ Nykštuko“ darželyje buvo sukviesti visi ugdytiniai, kurie rinkosi į pramogų salę pasidžiaugti Šv. Velykomis, paridenti margučius, pasilinksminti..

Vaikai buvo pasipuošę pavasariškomis karūnėlėmis (gėlytės, zuikučiai, paukšteliai ir kt.). Į salę įstriksėjo Kiškutis ( vyr. auklėtoja Jūratė Šereivienė) traukdamas vėžimaitį pilną dovanų ir vaišių. Jis taip skubėjo pas vaikus, kad  net nepastebėjo, kad šalia nėra Velykų Bobutės. Dovanų maišo pats nedrįso atrišti, todėl pasiūlė visiems pasilinksminti ir palaukti Velykų Bobutės. Po linksmos dainelės apie pavasarį pasirodė ir Velykų Bobutė ( vyr. auklėtoja Irina Kvietkauskienė).

Pamačiusi, kad Kiškelis jau linksminasi su vaikais, dovanų ir vaišių maišas atgabentas saugiai, prisijungė prie besilinksminančiųjų. Velykų Bobutė priminė Velykų šventės tradicijas ir papročius, margučių marginimo ypatumus, spalvų reikšmes.

Velykos – gamtos pabudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventė. Po  linksmo žaidimo „ Rid-rid-rid margučiai“ Velykų Bobutė su Kiškučiu pasupo vaikus užklote, kad vaikai sveiki, didesni augtų“. Vaikai rideno margučius, piešė margutį užrištomis akimis. Nuošalyje neliko ir auklėtojos, buvo renkama greičiausia margučio lupėja ir valgytoja. Velykų Bobutė ir Kiškutis už atliktas užduotis dosniai dalino prizus.

Daug džiugių emocijų vaikai patyrė Šv. Velykų  rytmetyje. Šventę vainikavo suruošti Kiškio pyragai ir Velykų Bobutės palinkėjimai iš bundančios gamtos, paukščių čiulbėjimo pasisemti džiugesio ir meilės.

Vyr. auklėtoja Irina Kvietkauskienė

2018-04-09

Vyr. auklėtoja Diana Dašuk parodė atvirą veiklą žaidžiu pasaką „Kur mūsų paukščiai, paukšteliai, paukštyčiai“ su mišraus amžiaus Valdorfo grupės vaikais.

Metodiniame centre auklėtoja Diana Intaitė pristatė pranešimą „Pasaka ir vaidybos gebėjimų ugdymas vaikystėje“.

1 2 3 9