admin

1 2 3 13

 

Per 2019 metus iš mokinio krepšelio Palangos lopšelis-darželis ,,Nykštukas‘‘ įsigijo mokymo priemonių už 4274,41 Eur.

Priešmokykliniam ugdymui: metodinės literatūrinės knygos, priešmokyklinio ugdymo, spec. pedagogo dienynai, žaislai, belaidė muzikos kolonėlė, ,,Opa-pa‘‘ pratybos, loginio mąstymo užduotys.

Ikimokykliniam ugdymui: grožinės literatūros knygos, mokytojoms skirta metodinė medžiaga, loginiai žaidimai su įvairiomis užduotimis (kalbai, mąstymui lavinti).

 

Laikinoji vaikų priežiūros paslauga teikiama, kai yra tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis ir yra pateikta darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbo) atlikti abu tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir nėra galimybės vaiko palikti namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą.

Dėl vaikų priežiūros paslaugos tėvai turi kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėją Laimą Valužienę el. paštu svietimas@palanga.lt siųsdami nustatytos formos prašymą (pridedama).

Prašymas dėl laikinosios vaikų priežiūros nagrinėjamas ne ilgiau kaip 2 darbo dienas.

Apie priimtą sprendimą Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius raštu informuoja laikinąją vaikų priežiūros paslaugą teikiančios švietimo įstaigos administraciją ir el. paštu tėvus.

 

 

 

 

 
Gerbiami tėveliai, pedagogai, darbuotojai ir visi rėmėjai,
 
          Dėkojame už paramą lopšeliui-darželiui „Nykštukas“, kurią suteikėte praėjusiais metais pervesdami iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos. Jūsų paramos dėka gerėja vaikų ugdymosi sąlygos, kuriama patraukli ir saugi ugdymosi aplinka.
          Šiais metais planuojame įsigyti naujų lauko žaidimų įrenginių, todėl prašome ir šiemet padovanoti pajamų mokesčio dalį (1,2 proc.) mūsų įstaigai.
          Tai padaryti galite užpildę prašymą elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) iki 2020 m. liepos 1 d. Mūsų įstaigos rekvizitai: paramos gavėjas – Palangos lopšelis-darželis „Nykštukas'', įmonės kodas 290273310.
 
          Papildoma informacija
          Dėl COVID-19, VMI paslaugos teikiamos tik nuotoliniu būdu. Konsultacijos telefonu 1882 arba +370 5 260 5060.
          Papildomos konsultacijos pagal VMI aptarnavimo teritorijas teikiamos žemiau nurodytais telefonais pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
          Klaipėdos AVMI            8 46 474 419
                                                 8 46 474 402
                                                 8 44 641 369
                                                 8 44 440 253
 

--

Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. balandžio 13 d. imtinai Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ ugdymo ir vaikų priežiūros procesas sustabdytas.

Administracija dirba nuotoliniu būdu, tačiau kartais atvyksta į įstaiga tam, kad galėtų pasidaryti darbus, kuriuos neišeina padaryti nuotoliniu būdu (yra sudarytas budėjimo grafikas).

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojo padėjėjai dirba nuotoliniu būdu - elektroniniu dienynu ,,Mūsų darželis''.

Įstaigoje neorganizuojami posėdžiai, susirinkimai, konferencijos, pasitarimai.

Interesantų aptarnavimas karantino laikotarpiu vykdomas nuotoliniu būdu, naudojant aktyvias komunikacijos priemones. Susisiekti su įstaigos administracija galima elektroniniu paštu nykstukas.palangos@gmail.com ir kontaktiniais telefonais: 8 460 490 93; 8 605 04 847 .  

 

GRUPIŲ TVARKARAŠTIS TĖVAMS

Susisiekti su mokytojomis galėsite šiais laikais:

,,Smaližiukai‘‘ – nuo 10:00 val. iki 12:00 grupės tel. nr.8-655-90062
,,Burbuliukai‘‘ – nuo 9:00 val. iki 11:00 val. grupės tel. nr.8-655-90035
,,Svirpliukai‘‘ – nuo 10:00 val. iki 12:00 val. grupės tel. nr.8-655-90053
,,Sportukai‘‘ – nuo 13:00 val. iki 15:00 val. grupės tel. nr.8-655-90044
,,Linksmučiai‘‘ – nuo 10:00 val. iki 12:00 val. grupės tel. nr.8-655-90024
,,Smalsiukai‘‘ – nuo 10:00 val. iki 12:00 val. grupės tel. nr.8-655-90058
,,Čiauškučiai‘‘ – nuo 14:00 iki 16:00 val. grupės tel. nr.8-655-90055
,,Brazdukai‘‘ – nuo 10:00 iki 12:00 val. grupės tel. nr.8-655-90045
,,Švelnukai‘‘ – nuo 13:00 val. iki 15:00 val. grupės tel. nr.8-655-90059
,,Jūrinukai‘‘ - nuo 10:00 val. iki 11:00 val. grupės tel. nr.8-655-90076
,,Girinukai‘‘ – nuo 9:00 val. iki 17:00 val. grupės tel. nr.8-655-90076
Taip pat pagal tėvų porieikį susisiekti galite kiekvienos grupės messenger
arba facebook grupės būdu.

 

 

 

NUO KOVO 30 D. IKI BALANDŽIO
13 D. IMTINAI PRATĘSIAMAS
KARANTINO LAIKOTARPIS

ĮSTAIGOJE.

 

 

1 2 3 13