admin

Vasario 16 – oji – šventė, simbolizuojanti  tautos stiprybę, dvasią, viltį, meilę Tėvynei. Lopšelio – darželio ,,Nykštukas“ bendruomenė kasmet ieško naujų būdų, formų, metodų, ugdant vaikų pilietiškumą, tautiškumą, savęs,  kaip Lietuvos piliečio suvokimą, mąsto, ką galėtų sukurti, padovanoti savo tėviškei  jos gimtadienio proga.

Šventinę savaitę, skirtą Vasario 16 –ąjai atminti pavadinome - ,,Mes – gintaro krašto vaikai“ ir siekėme padėti vaikams įgyti, plėsti ir gilinti žinias, supratimą apie savo tėviškę,  miestą Palangą, stiprinti susigyvenimo su gimto krašto aplinka jausmą. Juk labai svarbu, kad vaikas pradėtų Tėvynės pažinimo kelionę  nuo savo namų - džiaugtųsi  kiemu, gatve, darželiu, atkreiptų dėmesį į pasikeitimus, susijusius su šventine diena.  

Savaitės bėgyje vaikai kalbėjosi, diskutavo, ieškojo informacijos apie savo gimtą miestą, žiūrėjo filmus, foto montažus apie jūrą, Palangą, apsilankė įžymiose miesto vietose, aktyviai dalyvavo šventiniuose rytmečiuose - ,,Namai namučiai“, ,,Seka pasaką močiutė“, ,,Jūros pasakoj gyvenam“, ,,Lietuvos vardą širdelėj auginu“ ir kt. Vaikų kūrybiškumas ir meilė gimtam  kraštui atsiskleidė jų meniniuose darbuose. Kūrybinėse dirbtuvėlėse ,,Kuriame tau, Tėviške“ jie tapė, aplikavo, lipdė, kūrė koliažus, konstravo pilis, bokštus, tvirtoves, namus ir surengė parodą ,,Prie gintaro jūros užaugau“. O Tautinę savaitę vainikavo bendro vaikų kūrybinio darbo ,,Ilgiausia Baltijos bangelė“ pristatymas darželio erdvėse. Tai visos darželio bendruomenės dovana savo gimtinei.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sigita Sičiūnienė

Sausio 30 d. dalintasi gerąja patirtimi su Palangos miesto pedagogais. ,,Sportukų'' grupės vaikai ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė B. Šiaulienė svečiams dovanojo spektakliuką ,,Kaip žvirblis pačios ieškojo''. Šių metų įvykdytą saviraiškos projektą ,,Paukščio įvaizdis lietuvių pasaulėjautoje'' pristatė priešmokyklinio ugdymo pedagogė J. Jasaitė. Palangos miesto bendruomenės galėjo mėgautis foto paroda ,,Paukščiai šalia mūsų''. Yra sakoma, kad paukštis - tai svajonės, laisvės simbolis, poetų įkvėpėjas. Ikimokyklinio ugdymo pedagogė A. Viskontienė šiam projektui sukūrė eilėraštį: 
 
Baltoji žuvėdra
 
Mažyte mano, pasakyk
Ar tau nešalta?
Braidyt po sniegą baltą?
 
Mažus vabaliukus lesioji,
Ir apie šaltį negalvoji.
Šitoj erdvėj jauties...
Pavasaris tuoj ranką tau išties.
 
Sunku įminti paslaptį gamtos,
Vaikeliui šalta...
Paukščiui niekados!

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas'' kolektyvas spalio 20 d.  išvyko į pažintinę ekskursiją aplink Zarasus. Kelionės metu buvo aplankyti senieji ir jaunieji Zarasai, Žilyninkų malūnas, taip pat buvo prasieita nuostabiuoju apžvalgos taku, iš kurio matėsi platieji toliai. Taip pat buvo nuvykta į radijo muziejų bei aplankytas ,,Stelmužės'' medis. 

Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas''   ,,Girinukuų'', ,,Linksmučių''  ir ,,Sportukų'' grupių vaikai dalyvavo keramikos veiklos projekte ,,Sidabrinės žuvys gintarinėje upėje''. Parodos atidarymas vyko lapkričio 9 d. 15 val. Dėkojame dailės mokytojai Živilei Malūkaitei už gražias idėjas ir iniciatyvą ugdant vaikuose kūrybiškumą. Kviečiame tėvelius aplankyti Gintaro muziejuje esančią parodą.

Spalio 8-12 dienomis vyko Rudenėlio šventė „Pelėda suprašė visus paukštelius“. Pelėdos pasitiko vaikučius grojant M.K.Čiurlionio muzikai „Miškas“. Surengta parodėlė iš vaisių , daržovių , kurioje vaikai su tėveliais kūrė įspūdingus paukštelius. Žiūrėjome senąją animaciją „Obuolių maišas“, kurioje mokoma „geras-geru“. Lauko aikštelės papuoštos instaliacijomis (lankuose pelėdos). Paskutinę savaitės dieną vyko rudens šventės uždarymas su dainomis, šokiais ir vaišėmis.

..Joninės (Rasos) - viena svarbiausių Rėdos rato švenčių. Ji buvo švenčiama nuo senų senovės ir neprarado savo žavesio iki šių dienų. Joninių tradicijos, apeigos,užkalbėjimai, dainos, šokiai - visada turi tam tikrą prasmę ir siejamos su žmogaus laime, sveikata , sėkme, įvairių galių įgijimu, meile, derliaus gausa, žolynų magija……

Lopšelio - darželio “ Nykštukas” bendruomenė, taip pat šventė ir linksminosi Joninių sūkuryje. Auklėtojos: Birutė Šiaulienė, Violeta Petravičienė ir meninio ugdymo mokytoja Ina Cholinienė sukvietė vaikučius, pedagogus, tėvelius, svečius į šią puikią šventę.

Iš pat ryto buvo puošiami varteliai žolynėliais, pinamas vainikas saulei, komponuojamos puokštės, bei ruošiami siurprizai (“paparčio žiedas”, vaišės , burbulų šou, šaltinio vanduo….)

Puikiosios ”Vaidilutės” sušoko ritualinį saulės pagarbinimo šokį ir užkabino saulutei žiedų – žolynų kasas. Po to prausiamės šaltinio vandeniu, šlakstėmės ryto rasa, ieškojome paparčio žiedo. Linkėjome vieni kitiems kuo geriausios sekmės , sveikatos, laimės……Išskirtinis dėmesys – Jonukams, o jų buvo net du, ( pasupome , kad augtų….).

Pasišokę, padainavę apsupome vaišių stalą, kur laukė skanėstai, žolelių arbata.

Džiaugiamės, kad mūsų šventė pagyvino, gyvas šeimyninis liaudiškos muzikos ansamblis, kurio dalyviai Skaistutė ir Augustinas Užkuratai, bei jų sūnus Ugnius.

Vaikučiams buvo pristatyti kiek neįprasti lietuvių liaudies instrumentai, skrabalai, ragas, birbynė, lūpinė armonikėlė. Vos užgrojo - kojos pačios kilnojosi, norėjosi linguoti, dainuoti……

Po šventės vaikučiai namo ėjo pilni įspūdžių, galveles puošė žolynėlių vainikai.

Ačiū tėveliams, kolegėms, padėjusiems rengti šventę.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Birutė Šiaulienė